Tréninkovým cvičením, které jsou primárně určeny jako nácvik ovládání míče, pro rychlou práci s míčem a jeho vedení jsme se věnovali v článcích Přijmi míč a pracuj s ním nebo Přijmi míč, otoč se s ním a přihraj, ve kterém je cílem provést míč krátkým úsekem maximální intenzitou a poté přesně přihrát spoluhráči.

Cvičení s názvem Honička s míčem okolo zdi je určeno pro 3 hráče, aktivně jsou zapojení 2 hráči a kondičně je až extrémně náročné. Trenér Vít Caudr, který je autorem článku, vede jako hlavní trenér věkovou kategorie U15 v FK Meteor Praha VIII a současně je organizátorem letního fotbalového kempu. Cvičení natočil v rámci projektu Natoč cvičení na svém tréninku!, což může kterýkoliv náš čtenář, bez ohledu na věkovou nebo výkonnostní úroveň.  


Tipy na cvičení se zaměřením na vedení a ovládání míče:

 

Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je nácvik vedení a ovládání míče v soubojové situaci jeden na jednoho (1:1), na malém prostoru, s častými změnami směru vedení míče, vždy jako reakce na pohyb soupeře ze dvojice a to bez ohledu na to, zda je jedná o chytače nebo chytaného hráče. Po hráčích požadujeme kombinaci dobré a rychle techniky ovládání míče, sledování a vyhodnocování herní situací. Cvičení u hráčů podporuje schopnost okamžitě reagovat a rychle se rozhodovat.

Cvičení je kondičně velmi náročné. Pro skloubení herní a kondiční složky je třeba správně nastavit interval zatížení a odpočinku.  

 

 

Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 5x3 metry
- rohy herního prostoru mohou, ale nemusí být vyznačeny pomocí met
- v ose delší strany herního prostoru jsou ve středu postaveny dva kužely
- kužely jsou od sebe v rozestupu 2 metrů
- spojnice dvou kuželů tvoří pomyslnou "zeď", kterou hráči nesmí probíhat
 - cvičení je určeno pro tři hráče (A-C):
(a) hráč (A) stojí u levého středového kuželu
(b) hráč (B) stojí u pravého středového kuželu
(c) hráč (C) stojí mimo herní prostor
- hráči (A) a (B) stojí ve výchozím postavení čelem proti sobě
- oba dva hráči (A) a (B) mají u nohy míč

 

 

Popis herního cvičení: 

- cvičení zahajuje hráč (A), který je v pozici "chytače"
- cílem chytače (A) je chytit druhého hráče (B)
- oba dva hráči cvičení provádí s míče u nohy
- nesmí probíhat "zdí"
- hráči mohou probíhat pouze z vnějších stran zdi
- zcela libovolně mohou měnit směr vedení míče
- chytač (A) získává bod:
(a) pokud se rukou dotkne chytaného hráče (B)
(b) pokud se hráč (B) dostane mimo herní prostor
- interval zatížení je (30, 45, 60) vteřin
- do druhého intervalu jdou hráči (B) a (C)
- hráč (A) odpočívá mimo herní prostor
- vítězí hráč, který získá nejvíce doteků  


Tipy na cvičení a hry trenéra Víta Caudra:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru ve kterém se hráči mohou pohybovat
(b) velikost zdi, kolem které hráči vedou míč (zkrátit/prodloužit)
- hráči cvičení musí provádět:
(a) oba dva "slabší" nohou
(b) pouze hráč, který je chytaný "slabší" nohou
- pro velkou kondiční náročnost je možné zvýšit počet hráčů na 4
- cvičení je možné provádět i bez míče

 

Pomůcky:

- 3x míč
- 2x kužel nebo zapichovací tyče
- 4x meta
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE