Herně-kondičním cvičením a hrám, které je vhodné v tréninku využívat i v rámci přípravného období, jsme se věnovali například v herním cvičení Přijmutí míče a intenzivní práce s ním, které je extrémně kondičně náročné a svojí proměnlivostí a variabilitou se blíží zápasovým situacím, které umocňuje aktivně bránící a napadající obránce nebo Brazilský presink 2:2, ve kterém hráče učíme eliminovat napadání soupeře a pokračovat v útočné akci.  

Cvičení s názvem Kondiční bago v šestiúhelníku má svou kondiční i herní složku. Cílem týmu s míčem je udržet míč pod svou kontrolou především pomocí kombinace na jeden, dva doteky, s neustálým pohybem a správným výběrem místa před zapojením do kombinace. Cílem bránícího týmu, především dvojice jeho středových hráčů, je vytvořit na útočící tým takový tlak, aby bylo možné konstruktivně získat míč nebo donutit hráče s míčem chybovat a následně rozvinout vlastní kombinaci.    

 

 

Herní cvičení je určeno pro 10 hráčů, zvládnou ho hráči mladších žáků, ale primárně je určeno pro starší žáky a dorostence. U starších žáků by měla být akcentována herní složka, v případě dorostenců, případně dospělých může do popředí vystoupit kondiční složka.

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube

  
Tipy na "větší" herně-kondiční hry:

 


Cíl herně-kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je připravit hráče na řešení složitějších herních mikrosituací na malém, přehuštěném prostoru s využitím spoluhráčů na obvodu herního prostoru. U hráčů se zaměřujeme na schopnost správného výběru místa, rychlé hry prvním nebo maximálně druhým dotekem a také schopnost periferně sledovat míč, své spoluhráče i protihráče a využívat nahrávačů, kteří vytváří podporu pro dvojici aktivně zapojených hráče. 

Po bránících hráčích požadujeme agresivitu v dostupování středových hráčů, aktivitu při pokusech o konstruktivní odehrání míče a dobré poziční postavení. V případě zisku míče se doposud bránící hráči pokouší založit, vést a rozvíjet vlastní kombinaci. Hráči musí okamžitě reagovat  

 


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je pravidelný šestiúhelník
- herní prostor má rozměry 16x14 metrů
- délka strany je 8 metrů 
- vrcholy šestiúhelníku jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro 10 hráčů
- hráči jsou rozdělení na dva týmy:
(a) modří (A-E)
(b) červení (K-O)
- modří nahrávači (C-E) jsou rozestavení na obvodu, vždy ob jednu stranu
- červení nahrávači (M-O) jsou obdobně rozestavení na obvodu, také ob jednu stranu
- ve středu hráči plochy jsou modří (A) a (B) a červení (K) a (L)
- jeden z hráčů na obvodu má u nohy míč
- zbývající míče mají k dispozici i ostatní hráči na obvodu

 

 

Popis herního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč s míčem na obvodu
- kombinuje s libovolným hráčem svého týmu ve středu nebo na obvodu
- cílem "útočícího" týmu je udržet míč pod kontrolou v rámci svého týmu
- hráči ve středu hrací plochy nemají počet doteků omezen
- hráči na obvodu mohou hráč pouze jedním dotekem
- hráči na obvodu si mohou přihrávat mezi sebou
- cílem "bránícího" týmu je:
(a) vytvořit na hráče s míčem tlak
(b) dobrým pozičním postavením narušit kombinaci soupeře
(c) donutit hráče chybovat a konstruktivně získat míč
(d) po zisku míče rozvinout vlastní kombinaci
- po časovém intervalu se hráči ve středu pravidelně střídají

 

Trenérské poznámky:

- cvičení je kondičně velmi náročné, protože probíhá v maximální intenzitě!
- doporučené intervaly jsou:
(a) zatížení od 30 do 90 vteřin
(b) odpočinku od 45 do 90 vteřin
- počet opakování by měl být 5x, 10x nebo 15x
- tak, aby hráči 2x byli v pozici středových hráči a 3x v pozici nahrávačů 
- počet sérií 1x-3x 
- po hráčích požadujme rychlé navázání hry, pokud míč opustí plochu 

 

Tipy na "menší" herně-kondiční hry:


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar šestiúhelníku na nepravidelný
(c) počet hráčů ve středu na poměr 1:1 nebo 3:3
- hráči na obvodu mají povoleny dva doteky
- hráči ve středu mají omezen počet doteků na jeden
- hráči na obvodu si nemohou přihrávat mezi sebou

 

Pomůcky:

- 6x kužel
- 10x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE