Název dnešního článku je Hra 6:6 se dvěma pohyblivými brankáři, je jednou z variant cvičení zaměřených na dlouhou přihrávku a přenesení hry [1] [2] [3] [4], dnes se vedle přenesení hry zaměříme především na správný výběr místa.

Cvičení je určeno pro žákovskou a dorosteneckou kategorii, zařazujeme ho do hlavní části tréninkové jednotky a podobné zaměření a cíle mělo již dříve publikované herní cvičení 6:6 a dlouhá přihrávka na brankáře.

 

Tipy na průpravné hry ve kterých jsou zapojení brankáři:

 

Cíl herního cvičení

Cílem tohoto herního cvičení je u hráčů zlepšit schopnost kombinovat na zmenšeném prostoru a reagovat na skutečnost, že je třeba změnit těžiště hry, pokoušet by se o to hráči měli dlouhou, ale přizemní přihrávkou. Od hráčů z pole a především pak od dvou poyhblivých brankářů je vyžadován správný výběr místa.

 


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- hrací plocha má rozměry 40x30 metrů
- cvičení je určen pro:
(a) 12 hráčů do pole
(b) 2 brankáře
- všichni hráči se pohybují uvnitř hrací plochy
- hráči do pole (12) jsou rozděleni do dvou barevně odlišených týmů:
(a) modří
(b) bílí

 

 

Popis herního cvičení:

- hráči s míčem se snaží udržet míč pod svou kontrolou a kombinovat
- cílem herního cvičení je po stanoveném počtu nepřerušených přihrávek:
(a) 5 přihrávek
(b) 8 přihrávek
(c) 10 přihrávek
- najít finální přízemní přihrávkou jednoho z volně se pohybujících brankářů
- bránící tým se snaží míč získat, po zisku míče se role mění
- po úspěšné finální přihrávce na brankáře:
(a) úspěšný tým zůstává v držení míče a pokračuje
(b) po "inkasované brance" dostává míč druhý tým
- cvičení se doporučuje organizovat intervalovou metodou

Varianty:

- hrací plochu lze zmenšit:
(a) čtverec o straně 30 metrů
(b) obdélník 30x20 metrů
- počet brankářů se může zvětši na (3,4)
- finální přihrávka na brankáře musí být 1 dotykem
- brankáři se pohybují libovolně, ale pouze na obvodu hrací plochy
- hráči mají omezený počet doteků (2,3)
- hráči mají časový interval do kterého se musí pokusit o finální přihrávku

Pomůcky:

- 10x míč
- 4x mety (kuželky, kloboučky)
- 12x rozlišovací trika (2 barvy 6:6)
 

TIP REDAKCE