Založení a vedení útoku by mělo být základem v týmovém taktickém tréninku, tak aby útočné akce nebyly vedeny náhodně. Útočným kombinacím jsme se věnovali v cvičeních  Útočná kombinace Aberdeen FC nebo Zakončení po kombinaci a průnikové přihrávce, které je zaměřené na postupný útok.

Taktické cvičení s názvem Založení útoku od krajního obránce obsahuje čtyři varianty možného založení útoků ve střední třetině hrací plochy, útok začíná od krajního obránce, který se podle situace rozhoduje, kterou variantu vedení útoku zvolí.    


Cíl herního cvičení:

Cílem herně-taktického cvičení je nácvik založení postupného útoku, který zakládá rozehrávkou krajní obránce, s následnou kombinací a uvolněním křídelního pro náběh krajního obránce. Krajní obránce finální přihrávkou hledá nabíhající spoluhráče v prostoru pokutového území. Bránící hráč se pokouší zabránit vstřelení branky. 

 

 

Organizace herního cvičení:

- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- cvičení probíhá z jedné strany (vlevo nebo vpravo)
- uvnitř herního prostoru je vyznačeno 5 výchozích pozic:
(a) krajní obránce (A) s míčem na polovině hrací plochy
(b) krajní záložník (B) v polovině prostoru, u autové čáry
(c) středový záložník (C) ve středu hrací plochy
(d) hrotový útočník (D) před kruhovou výsečí na hraně pokutového území
(e) obránce (O) na hraně pokutového území obsazuje útočníka (D)
- brankář (G) chytá v brance
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 5 nebo 10 hráčů do pole
- krajní obránce (A) má k dispozici dostatek míčů

 

 

Popis herního cvičení:

- cvičení zahajují hráči (B) a (C) pohybem proti hráči (A)
- hráč (A) přihrává míč na křídelního záložníka (B)
- okamžitě po přihrávce se krajní obránce rozbíhá vpřed do křídelního prostoru
- středový hráč (C) se otáčí směrem k brance
- hráč (B) míč přijme a vede ho do středu pole, směrem k útočníkovi (D)
- poté si pohybem proti hráči řekne o míč útočník (D)
- záložník (B) přihrává na útočníka (D)
- po přihrávce záložník (B) uvolňuje prostor pro přihrávku do křídla
- útočník (D) sklepává míč prvním dotykem na středového záložníka (C)
- poté se otáčí a nabíhá do zakončení
- středový záložník (C) dává předfinální přihrávku do křídla na hráče (A)
- po přihrávce i středový hráč (C) nabíhá do pokutového území
- krajní obránce (A) přijme míč a krátce ho navádí směrem k brance
- krajní obránce (A) adresnou přihrávkou/centrem hledá nabíhající hráče do pokutového území
- bránící hráč (O) reaguje na kombinaci a pokouší se zabránit vstřelení branky
- útočící hráči akci zakončují
- po skončení akce se hráči vrací na své pozice

 

Varianta 1

 

Varianty:

- je možné upravit hloubku postavení hráčů na výchozích pozicích
- cvičení je možné zahájit výhozem/výkopem brankáře
- cvičení/akce může probíhat střídavě z obou stran
- krajní obránce dává finální přihrávku vzduchem/po zemi
- krajní a středoví hráči si po akci vymění své pozice
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázek na YouTube   

 

Varianta 2

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 10x míč
- 5x mety (kužel, klobouček)
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE