Inspirací pro první prázdninové cvičení na stránkách www.trenink.com bylo cvičení zařazené trenérem Svatoplukem Habancem do prvního tréninku Zbrojovky Brno na začátku letního přípravného období sezóny 2017/2018. V Brně jsme se inspirovali již v první a druhé variantě cvičení s názvem Střelba po naražení a po příčné přihrávce.

Cvičení vhodné pro týmové rozcvičení, s názvem Sled odskočení od soupeře, je zaměřuje na opakované uvolnění obsazeného hráče do prostoru a přijmutí přihrávky na krátkou nebo střední vzdálenost s následným rychlým vyvedením míče a přihrávkou na dalšího spoluhráče.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení, které je chodné pro týmové rozcvičení, je provádět sled herních činností, kterým dominuje uvolnění od pomyslného bránícího hráče realizované jednoduchým odskočením před přijmutím přihrávky s následným krátkým, intenzivním vedením míčem směrem k dalšímu spoluhráči. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herní pozice cvičení jsou vyznačeny pomocí 10 zapichovacích tyčí
- pomocí dvou tyčí a dvou kuželů je vyznačen obdélník 10x18 metrů
- uprostřed obdélníku je vyznačen zapichovacími tyčemi čtverec 6x6 metrů
- dvojice tyči s rozestupem 14 metrů je zapíchnuta 8 metrů od základní čáry
- dvojice tyči s rozestupem 18 metrů je zapíchnuta 14 metrů od základní čáry
- cvičení je určeno minimálně pro 12 hráčů do pole:
(a) v levém zástupu rozehrávajících hráčů jsou hráči (A) a (K) s míčem
(b) v pravém zástupu rozehrávajících hráčů jsou hráči (B) a (L) s míčem
(c) v levém dolním rohu středového čtverce stojí hráč (C)  
(d) v pravém dolním rohu středového čtverce stojí hráč (D) 
(e) v levém horním rohu středového čtverce stojí hráč (E) 
(f) v pravém horním rohu středového čtverce stojí hráč (F)
(g) v levém horním rohu obdélníku stojí hráč (G) 
(h) v pravém horním rohu obdélníku stojí hráč (H)
(i) u dvojice vzdálenejších tyčí stojí vlevo a vpravo hráči (I) a (J)
- cvičení zahajuje hráč (A)

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (C) uvolněním od pomyslného obránce
- hráč (A) přihrává na hráče (C)
- po přihrávce se hráč (A) přesouvá na pozici hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a krátce ho vede směrem na hráče (F)
- hráč (F) se uvolňuje od svého pomyslného obránce
- po krátkém vedení hráč (C) přihrává na hráče (F)
- po odehrání míče se hráč (C) posouvá na pozici hráče (F)
- hráč (F) míč přijme a vede ho směrem k hráči (H)
- hráč (H) se uvolňuje od pomyslného obránce
- hráč (F) přihrává na hráče (H) a po přihrávce jde na jeho pozici
- hráč (H) přijme přihrávku a vede ho směrem na hráče (J)
- hráč (J) odkaskuje od svého pomyslného obránce
- hráč (H) přihrává na hráče (J) a přebíhá na jeho pozici
- hráč (J) míč zpracuje a vede ho směrem k neobsazené tyči
- zapichovací tyč obchází s naznačením klamavého pohybu
- poté seřadí do pravého zástupu rozehrávajících hráčů
- druhý hráč vyráží do cvičení poté co míč opustí středový čtverec 

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči (A) a (B) zahajují cvičení autovým vhazováním
- hráč který míč přijme ho vždy vede okolo své tyče
- cvičení je možné použít pro celý tým (14-20 hráčů)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  


Pomůcky:

- 2x meta (kužel, klobouček)
- 10x zapichovací tyč
- 4x míč
- případně rozlišovací trika (2 barvy)


TIP REDAKCE