Nácviku zahrání průnikových přihrávek, správného načasování náběhu hráče na kterého směřuje míč a přijmutí míče jsme se věnovali v cvičeních Rotace s průnikovou přihrávkou, včetně nácviku rotace hráčů v situacích v pomyslném hráčském středovém trojúhelníku nebo Průniková přihrávka středem hřiště, ve kterém záložníci zahrávají průnikovou přihrávku na útočníky, případně do volného prostoru.

Název cvičení Načasování průnikové přihrávky za obranu prakticky vystihuje obsah tréninkového cvičení, které je zaměřeno na nácvik náběhu, naražení míče na hráče v hloubce pole, zahrání průnikové přihrávky a načasování náběhu spoluhráče. Následně se hráči musí soustředit i na zakončení, které je vyústěním celé akce.   


Cvičení je určeno pro 10 hráčů od věkové kategorie starších žáků (U12-U19), u starších hráčů je cvičení vhodné zařadit do rozcvičení nebo do průpravné části, u mladších hráčů může být součástí hlavní části tréninku a jednou z variant může být i zakončení do velké branky s brankářem. 

 

Chceš podpořit www.trenink.com

Odebírej kanál YouTube

   


Tipy na cvičení na nácvik průnikové přihrávky:

 


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik náběhu hráče na hraně ofsajdového postavení jako reakce na pohyb hráče v hloubi pole, pohyb proti hráči v poli který je v držení míče, přijmutí a sklepnutí míče na hráče pod sebou, náběh hráče na průnikovou přihrávku a vlastní zahrání průnikové přihrávky mezi pasivními obránci a zakončení do malé branky. 

Během cvičení se vedle správného technické provedení zaměřujeme na správné načasování jak přihrávek, tak náběhu. Dbáme na komunikaci a spolupráci mezi hráči, kteří jsou zapojení do kombinace, včetně vyhnutí se ofsajdovému postavení.  

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 60x20 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu levé kratší strany je postaven kužel
- na pravé kratší straně jsou postaveny dvě branky
- na polovině herního prostoru je postaveno 5 tréninkových figurín
- tréninkové figuríny mají mezi sebou stejné rozestupy (cca 4 metry)
- odstup krajních figurín o delších stran jsou 2 metry
- na levé polovině, na horní a dolní straně, jsou dva kužely
- první jsou ve vzdálenosti 13 metrů od levé boční strany
- druhé kužely jsou ve vzdálenosti 26 metrů od boční strany
- cvičení je určeno pro 10 hráčů (A-J):
(a) rozehrávající hráči (A) a (B) jsou ve středu levé strany
(b) u prvního kuželu na dolní straně jsou hráči (E) a (F)
(c) u druhého kuželu na dolní straně jsou hráči (C) a (D)
(d) u prvního kuželu na horní straně stojí hráči (I) a (J)
(e) u druhého kuželu na horní straně jsou hráči (G) a (H)
- hráč (A) má míč
- rozehrávající hráči mají k dispozici dostatek míčů

 

  
Popis průpravného cvičení: 

- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A)
- vyvádí míč směrem k tréninkovým figurínám
- hráč (C) se rozbíhá po úrovni tréninkových figurín 
- obíhá libovolný počet figurín a jde proti rozehrávajícímu hráči
- rozehrávající hráče po zemi na hráče (C) přihrává
- tak, aby mu nenahrál do ofsajdového postavení
- následně si hráč (E) sbíhá ze svého postavení do hřiště
- hráč (C) prvním dotekem sklepává míč na hráče (E)
- v tento okamžik se rozbíhá hráč (G)
- který má být příjemcem finální průnikové přihrávky od hráče (E)
- hráč (G) musí časovat svůj náběh, aby se nedostal do ofsajdového postavení
- stejně tak hráč (E) musí vnímat pohyb hráče (G) a správně časovat přihrávku
- hráč (G) akci zakončuje do libovolné z malých branek
- o zakončení se hráči vrací do výchozího postavení
- cvičení se opakuje z druhé strany  

 


Trenérské poznámky:

- s ohledem na věkovou kategorii je možné manipulovat s velikostí herního prostoru
- rozestupy tréninkových figurín by měly odpovídat reálným rozestupům obránců
- podle varianty cvičení nacvičujeme:
(a) různou hloubku náběhu,
(b) spolupráci ve podélné i příčné ose,
(c) načasování náběhu.
- do prostoru malých branek je vhodné umístit člena realizačního týmu
- je třeba, aby rozehrávající hráči měli u sebe dostatek míčů
  

Tipy na cvičení zaměřené na spolupráci záložníků:

  

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) rozestupy a počet tréninkových figurín (větší/menší)
- cvičení je možné provádět pouze z jedné strany
- zakončení může probíhat do velké branky s brankářem
- tréninkové figuríny je možné nahradit dvojicí obránců 
- hráči se mohou průběžně střídat na svých pozicích, na své straně
- trenér určuje, do které z branek, hráč na konci útočné akce zakončuje


Pomůcky:

- 5x tréninková figurína
- 12x míč
- 4x meta
- 5x kužel
- 2x branka (malá přenosná)

 

TIP REDAKCE