Herně-taktickým cvičením zaměřeným na spolupráci středových záložníků, v různých systémech rozestavení, jsme se věnovali v cvičeních Spolupráce ve středu hřiště a otočení hry, ve kterém je cílem nácvik kombinace, spolupráce a rotace středních záložníků, po které následuje otočení a změnu těžiště hry nebo cvičení Kombinace záložníků v diamantu, ve kterém se zaměřujeme na nácvik přípravné kombinace a části postupného útoku ve středu hrací plochy mezi rozehrávajícím hráčem a dvojici středových hráčů.  

Cvičení s názvem Kombinace záložníků ve středovém trojúhelníku 4+2:3 si za cíl klade nácvik kombinační spolupráce mezi trojicí středových záložníků, hrotovým útočníkem a dvojici krajních, křídelních hráčů. Podle zvolené varianty cvičení je snahou využít početní převahu a udržet míč bezpečně pod svou kontrolou, před přenesením hry do jiného těžiště nebo zakončení v podobě využití křídelních hráčů nebo zahrání průnikové přihrávky.  


Cvičení je určeno pro 10 hráčů do pole, v cvičení proti sobě nastupují dva čtyřčlenné týmy středových hráčů spolu s dvojicí krajních záložníků nebo útočník, kteří se do akce zapojují s hráči, kteří jsou v aktuálním  držení míče.

Jedná se o herně-taktické cvičení, které je v souladu s posledními metodickýi doporučení trenérského úseku FAČR směrově orientované.  

 

Tipy na cvičení zaměřené na založení útoku:

 

Cíl herního cvičení:

Cílem cvičení je nácvik spolupráce a kombinace trojice záložníků v rámci středového hráčského trojúhelníku, včetně spolupráce s krajními hráči. Podle varianty cvičení se hráči s míčem zaměřují na kombinaci a držení míče v početní převaze, kombinaci s cílem zakončit útočnou akci do jedné z malých přenosných branek nebo připravit kombinaci takovou pozici, aby krajní hráči přijmuli a mohli ho dynamicky provést skrz průchozí branky.

Bránící hráči se pokouší o aktivní dostupování kombinujícího týmu s cílem o konstruktivní odebrání míče, vedení vlastní kombinace a zakončení útočné akce.           

 


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 25x25 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro 10 hráčů:
(a) 4 hráči (červený tým) na pozicích 6, 8, 9, a 10
(b) 4 hráči (modrý tým) na pozicích 6, 8, 9, 10
(c) 2 hráči (černý tým) na pozicích 7 a 11 
- rozehrávajícími hráči obou týmů jsou hráči na pozici 6
- hráči na pozici 6 mají na své straně dostatek míčů

 

 

Popis herního cvičení:

- cvičení zahajuje červený hráč na pozici 6
- cílem týmu hráčů s míčem (červeného) je
- s využitím křídelního hráčů:
(a) udržet míč pod dvou kontrolou
(b) vhodným pohybem a výběrem místa vytvářet podporu kombinujícím hráčům
(c) kombinovat a přenášet hru jak do šířky, tak do hloubky
- hráči bránícího týmu (modrého):
(a) vytváří tlak na soupeřovi středové hráče 
(b) maximální intenzitou dohrávají presinkové situace
(c) pokouší se o konstruktivní odebrání míče
- v případě zisku míče vedou svou vlastní kombinaci

 


Trenérské poznámky: 

- doporučený interval zatížení je v rozmezí 90 vteřin3 minut
- ve vazbě na interval zatížení by měl být interval odpočinku 1-2 minuty
- počet opakování:
(a) při jedné sérii 5-6x
(b) při dvou sériích 3-5x
- ve druhé variantě cvičení je cílem zakončení do malé branky 
- na úrovní soupeřova hráče na pozici číslo 6
- ve třetí variantě je snahou připravit prostor pro zapojení křídelních hráčů
- křídelní hráči po přijmutí provádí míč krajními průchozími brankami 

 

 

Tipy na cvičení určené pro záložníky:


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (obdélník)
- v první variantě může být cílem cvičení vyvedení míče hráči 8 a 10
- hráči 8 a 10 míč převedou přes koncovou čáru soupeře


Pomůcky:

- 4x kužel (meta)
- 16x míč
- rozlišovací trika (3 barvy)
- 4x branka (varianta cvičení)

 

TIP REDAKCE