Herní trénink

Image Trenér Tomáš Zmatlík není častým autorem stránek trenérského portálu www.trenink.com, ale jeho články vždy patří k těm úspěšným avelmi populárním. Připomeňme například kondiční cvičení Otočení po rychlém vyražení a reakce spoluhráčů nebo Plynulý slalom s naražením a změnou směru.

Název dnešního cvičení je Postupný útok s napadáním, cílem je u hráčů zafixovat návyky při zakládání postupného útoku, s důrazem na rychlou práci s míčem a snaha o zapojení většího počtu - pět, šest hráčů - do finálního zakončení.

Image V prázdninových týdnech jsme čtenářům portálu fotbalových trenérů www.trenink.com přinesli tři články s názvy Herně-kondiční cvičení pro přípravné období, což byl výběr několika článků s herně-kondičním obsahe publikovaných na těchto stránkách, které by měly být inspirací pro přípravné období a také výběr článků pro mikrosituace 3:3 a průpravné hry 8:8.

Poslední článek tohoto týdne přináší výběr průpravných a herních cvičení určených k nácviku zakládání a vedení rychlého protiútoku. U těchto cvičení je obvykle třeba mít k dispozici celou hráci plochu.

Cvičení a hry zpravidla zařazujeme do hlavní nebo závěrečné části. Nácvik je možné provádět u všech věkových kategorií s nutností úpravy velikosti hrací plochy.

Image V předcházajících týdnech jsme čtenářům portálu fotbalových trenérů www.trenink.com přinesli články s názvy Herně-kondiční cvičení pro přípravné období, což byl výběr několika článků s herně-kondičním obsahe publikovaných na těchto stránkách, které by měly být inspirací pro přípravné období a také výběr článků pro mikrosituace 3:3.

Dnešní článek přináší výběr průpravných her, které jsou určeny pro větší počet hráčů, konkrétně 8:8. Utěchto her a cvičení je obvykle potřeba k dispozici minimálně polovina standardní hrací plochy.

Tyto hry obvykle zařazujme do hlavní nebo závěrečné části. Hry jsou určeny spíše pro starší věkové kategorie.

Image V průběhu minulého týdne jsme čtenářům portálu fotbalových trenérů www.trenink.com přinesli článek s názvem Herně-kondiční cvičení pro přípravné období, což byl výběr několika článků s herně-kondičním obsahe publikovaných na těchto stránkách, které by měly být inspirací pro přípravné období.

Dnes pokračujeme v podobném duchu, tentokrát se však podíváme na hry, průpravné a herní cvičení ve kterých je poměr hráčů tři na tři (3:3), případně jsou do těchto cvičení zapojení i brankáři. Výhodou těchto cvičení, že všichni hráči jsou aktivně zapojení do hry a to jak v případě, že jejich tým má míč pod kontrolou nebo ne.

Upozorňujeme na skutečnost, že při takto malém počtu hráčů je třeba dávat pozor na poměr zatížení a odpočinku, protže po hráčích požadujeme maximální nasazení.

Image  DOWNLOAD  Nová sezóna 2010/2011 je pomalu za dveřmi, prvoligové týmy již mají téměř letní přípravné období za sebou a připravují se na první utkání o mistrovské body. Avšak pro celou řadu dalších fotbalových týmů, ať už dospělých, dorosteneckých nebo žákovských, zasloužená dovolená teprve končí a vstup do letního přípravného období (LPO) je teprve čeká.

Portál fotbalových trenérů www.trenink.com přináší jako inspiraci a ukázku svým čtenářům, trenérům různých věkových i výkonnostních úrovní ukázkový plán letního přípravného tréninkového procesu a rozpis zápasů pro tým hrající třetí nejvyšší fotbalovou soutěž (ČFL) v mužské kategorii v neprofesionálních podmínkách.

Budeme rádi, když tento publikovaný plán budete brát jako možnou inspiraci pro vaše vlastní plánování. Současně hned v úvodu ale upozorňujeme, že k úspěšnému cíli vede hned několik jiných a různých cest, v podobě zcela rozdílných tréninkových plánů.

Image "Učme se od nejlepších. To je motto, které nás bude doprovázet tímto článkem. V tomto seriálu si ukážeme, jakým způsobem lze v tréninkovém procesu zkvalitnit útočnou fázi svého mužstva. Lépe řečeno zakomponovat postupně herní návyky jednoho z nejlepších evropských týmů v historii do svých technicko-taktických vzorců," říká autor dnešního rpvního dílu Jakub Havránek.

V minulých letech a měsících vyšlo na stránkách trenérského portálu www.trenink.com hned několik článků a seriálů, které se zabývaly hrou evropských fotbalových velkoklubů. Ladislav Matras se zaměřil na hru Barcelony, mnohem dřive to byl b>Vladan Pražák se svým čtyřdílným [1] [2] [3] [4] seriálem Moderejní pojetí fotbalu.

Pokud bude odezva od vás čtenářů-trenérů na tyto a další řádky pozitivní, pokusím se přiblížit způsoby založení, vedení a zakončování útočné fáze dalších velkoklubů. Dnes navazujeme na první díl, který vyšel na stránkách www.trenink.com minulý týden.

Image Autor dnešního článku s názvem Situace 3:1 na jednu branku publikoval na stránkách trenérského portálu trenink.com již několik svých příspěvků, namátkou připomínáme Synchronizovaná kombinace s přesným zakončením nebo cvičení pro nácvik překonání organizované zónově organizované obrany Prosaď se proti obraně kombinací přihraj a běž.

"Vzhledem k tomu, že tři útočící hráči jsou v obrovské výhodě proti jednomu bránícímu hráči, lze považovat všechny tyto situace jako modelované a vyžadovat jejich realizaci přesně podle trenérem určených pokynů," říká autor dnešního článku Svatopluk Chrobák. Okamžitě pak dodává:"Postavení mimo hru nepromíjíme."

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, může se také objevit v předzápasovém tréninku. Určeno jr pro starší žáky, dorostence a dospělé.

Image "Učme se od nejlepších. To je motto, které nás bude doprovázet tímto článkem. V tomto seriálu si ukážeme, jakým způsobem lze v tréninkovém procesu zkvalitnit útočnou fázi svého mužstva. Lépe řečeno zakomponovat postupně herní návyky jednoho z nejlepších evropských týmů v historii do svých technicko-taktických vzorců," říká autor dnešního rpvního dílu Jakub Havránek.

V minulých letech a měsících vyšlo na stránkách trenérského portálu www.trenink.com hned několik článků a seriálů, které se zabývaly hrou evropských fotbalových velkoklubů. Ladislav Matras se zaměřil na hru Barcelony, mnohem dřive to byl b>Vladan Pražák se svým čtyřdílným [1] [2] [3] [4] seriálem Moderejní pojetí fotbalu.

Pokud bude odezva od vás čtenářů-trenérů na tyto a další řádky pozitivní, pokusím se přiblížit způsoby založení, vedení a zakončování útočné fáze dalších velkoklubů.

Image Tým který má problém se zakládáním útočné fáze se často uchyluje k nejednodušímu možnému řešení, kterými jsou dlouhé nakopáváné míče. Aby k tomu nemuselo dojít, tak jsme na stránkách www.trenink.com publikovali například cvičení Jednoduché založení útoku se zakončením nebo také Útočná kombinace čtveřice hráčů.

Druhá a závěrečná část seriálu je nazvána Založení, vedení a zakončování kombinovaného útoku. Autorem je trenér plzeňské Viktorky Jakub Havránek. Jedná se o cvičení kde se skloubí postupný útok, který přechází do rychlého protiútoku, důraz je kladen na kolmé přihrávky a rotaci s dobrým výběrem místa od středového hráče.

Zařazujeme buď do hlavní nebo závěrečné části tréninkové jednotky, toto cvičení je vhodné zařadit také do předzápasové tréninkové jednotky. Určeno je pro věkovou kategorii starších žáků, dorostenců a dospělých.