Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

V dnešní hře s názvem 5:5 + 1 tvůrce hry a 4 neutrální nahrávači má tým držící míč uvnitř hrací plochy převahu o jednoho hráče a může využít neutrálních nahrávačů, kteří se pohybují na obvodu hrací plochy. Cílem je naučit hráče držet míč pod svou kontrolou a to s omezeným počtem doteků, využívat ke změně rytmu hry tvořivého tvůrce hry. Důraz je kladen i na orientaci v přehuštěném prostoru, přenesení těžiště hry a schopnost kombinovat pomocí krátkých přihrávek.

Podobně tomu bylo i v průpravné hře 6+2 nahrávači proti 4+4 nahrávači, 6:6 a 3 tvůrci hry nebo Poziční hra 6:6+6 v trojúhelníku, ve které je cílem  nácvik kombinace, držení míče pod svou kontrolou, změny těžiště hry, otvírání prostorů pro vedení kombinace týmem a to herním prostoru trojúhelníkového tvaru

Hra je určen pro 15 hráčů, je vhodné ji zařadit do hlavní nebo případně závěrečné části tréninkové jednotky, podle záměrů trenéra a cílech které má konkrétní tréninová jednotka naplnit. Hra je určena mládežnickým věkovým kategoriím od mladších žáků a starším hráčům.


Tipy na průpravné hry s větším počtem hráčů:

 

Cíl průpravné hry:

Cílem této průpravné hry je naučit hráče držet míč s omezeným počtem doteků, v o jednoho hráče početně výhodnější situaci uvnitř hrcí plochy. Neutrální tvořivý hráč středové řady má za úkol měnit těžiště a rytmus hry a není omezen počtem doteků. Současně hráči při změně těžišti hry nabádáme, aby využili na obvodu stojící nahrávače. Důraz by měl být také kladen na orientaci v přehuštěném prostoru a schopnost komunikovat a předvídat vývoj kombinace, která je třeba vést pomocí krátkých přízemních přihrávek.

Napadající tým bez míče se během hry soustředí na kompaktní postavení okolo míče, tak aby jeho hráči mohli vytvářet presinkové situace které vyústí v ziska míče, tak aby následně mohli pokračovat ve vlastní přízemní kombinaci.
   

Organizace průpravné hry:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- herní čtverec má rozměry 40x40 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- hra je určena pro 15 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na tři barevně odlišené týmy
- hráči jsou v poměru 5:5:5 (červení:modří:černí)
- dva týmy 5:5 (červení:modří) se pohybují pouze uvnitř hrací plochy
- uvnitř hrací plochy se pohybuje tvořivý neutrální hráč (N)


Popis varianty "A" průpravné hry:

- na obvodu herního prostoru, na každé straně je jeden z hráčů třetího neutrálního týmu
- hráči týmů (červení:modří) uvnitř hrací plochy mají počet doteků omezený na dva (2)
- hráči na obvodu mají počet doteků omezený na jeden (1)
- hráči na obvodu si mezi sebou nemohou nahrávat
- tvůrce hry (N) počet doteků nemá omezený
- tvůrci hry (N) nemůže nahrát nahrávačům na obvodu
- cílem týmu s míčem je: 
(a) udržet míč co nejdéle pod svou kontrolou
(b) měnit rytmus a tempo hry (dlouhé, krátké přihrávky)
(c) měnit těžiště hry, tak aby to bylo výhodné pro tým
(d) využít k držení míče hry tvůrce hry (N)
(e) a tím pádem i početní převahu
- druhý bránící (napadající) tým se snaží získat napadáním míč
- při zisku míče se ho snaží pomocí tvůrců (N) udržet míč pod svou kontrolou
- akce končí:
(a) po vypršení časového limitu
(b) když míč opustí hrací plochu nebo hráč fauluje
(c) po předem stanoveném počtu přihrávek týmu držícího míč
(d) míče se musí při jeho držení dotknout všichni hráči týmu i nahrávači
- týmy se po skončení jednotlivé akce mění role

 


Popis varianty "B" průpravné hry:

- herní prostor je středovým křížem rozdělen na čtvrtiny
- v rozích herního prostoru stojí jeden z hráčů třetího neutrálního týmu
- hráči týmů (červení:modří) uvnitř hrací plochy mají počet doteků omezený na dva (2)
- hráči na obvodu mají počet doteků omezený na jeden (1)
- tvůrce hry (N) počet doteků nemá omezený
- cílem týmu s míčem je: 
(a) udržet míč pod svou kontrolou
(b) zahrát co nejvíce adresných přihrávek přes středový kříž
- druhý bránící (napadající) tým se snaží získat napadáním míč
- při zisku míče se ho snaží pomocí tvůrců (N) udržet míč pod svou kontrolou
- akce končí:
(a) po vypršení časového limitu
(c) po předem stanoveném počtu přihrávek  přes středový kříž
- týmy se po skončení jednotlivé akce mění role

 


Trenérské poznámky:

- doporučený interval zatížení (IZ) je 1-4 minut
- doporučený interval odpočinku (IO) je 1-2 minuty
- počet opakování intervalu zatížení je 2-8x 
- na obvodu hrací plochy je třeba mít připraveno dostatek náhradních míčů 
- možnosti umístění herního prostoru na hrací ploše

 


Varianty:

- herní prostor může být upraven:
(a) zvětší se (kondiční zaměření)
(b) zmenší se (hráči s míčem se dostávají pod tlak)
(c) upraví se tvar (obdélník)
- hráči uvnitř hrací plochy mají omezený počet doteků na (3,4)
- tvůrci hry (N) může nahrát neutrálním hráčům na obvodu
- neutrální nahrávači musí vždy nahrávat "na třetího"
- nikdo z hráčů, kromě narážečů, nemá omezený počet doteků
- každá nová akce je zahájena:
(a) neutrálním hráčem (N)
(b) přihrávkou od jednoho z nahrávačů
(c) autovým vhazováním od nahrávače


Pomůcky:

- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 8x míč
- 15x rozlišovací trika (3 barvy 5:5:5)

 

TIP REDAKCE