Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Název průpravné hry, zaměřené na schopnost udržet míč pod svou kontrolou v malé skupině hráčů, je Hra 5:5 na 4 branky na 4 stranách. Cílem průpravné hry je, vedle kondičního charakteru cvičení, snaha pracovat na schopnostech měnit těžiště hry, relativně bezpečně kombinovat s častou změnou místa hráčů a připravit si výchozí pozici pro "zakončení" přízemní kombinace přihrávkou do jedné z branek.

Hra je vhodná již pro věkovou kategorii mladších žáků, je třeba upravit výchozí parametry hrací plochy, obvykle zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky.

 
Tipy na hry a cvičení v počtu hráčů pět na pět (5:5):
 
 
Cíl průpravné hry: 

 

Cílem průpravné hry je naučit hráče držet míč v menší skupině pod svou kontrolou tak, aby vhodným pohybem a správným výběrem místa bylo možno efektivně měnit těžiště hry, realtivně bezpečně kombinovat a připravit si výchozí pozici pro "zakončení" kombinace přihrávkou do jedné z branek. Bránící tým se vhodným přesouváním a posuny snaží o konstruktivní odebrání míče.

 


Organizace průpravné hry:

- herním prostorem je čtverec
- čtverec má rozměry 35x35 metrů
- v osách stran jsou umístěny branky
- ve středu každé strany po jedné
- branky jsou neutrální, nejsou rozdělené podle týmů
- hra je určena pro deset (10) hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy (žlutí/červení)
- poměr hráčů je 5:5
- jeden z pětičlenných týmů má ve svém držení míč
 

 

Popis průpravné hry:

- snahou hráčů tohoto týmu je udržet míč pod svou kontrolou
- hráči s míčem nemají omezený počet doteků
- po stanoveném počtu přihrávek (4,5,6,8)
- kdy drží míč pod svou kontrolou
- je snahou ukončit držení míče přihrávkou do libovolné branky na obvodu
- při vstřelení branky další akci zahajuje tým který branku dostal
- bránící hráči se snaží o:
(a) vytěsnění kombinace do nevýhodného postavení
(b) konstruktivní odebrání míče
(c) vlastní kombinace a zakončení akce
- hru je vhodné organizovat:
(a) intervalovým způsobem (důraz na kondiční aspekt)
(b) na počet vstřelených branek (důraz na motivační aspekt a týmovou práci)

 

 

Tipy na související cvičení o rozměrech hrací plochy 35x35 metrů:


Varianty:

- hráči týmu držícího míč mají omezený počet doteků (2,3,4)
- tým který vstřelil branku pokračuje v držení míče i v následující kombinaci
- lze upravit velikost hrací plochy:
(a) zvětšit 40x40 metrů (kondičně náročnější)
(b) zmenšit 25x25 nebo 30x30 metrů (prostorově náročnější)
- manipulovat lze i s počet zapojených hráčů:
(a) situace 4:4
(b) situace 6:6
- hráči míč do branky nepřihrávají, ale míč provedou skrz průchozí branku
- branky jsou místěny mimo střed strany herního prostoru

Pomůcky:

- 4x mety (kužely, kloboučky)
- 4x malá branka (nebo 8x mety na vyznačení branek)
- 8x míč
- 10x rozlišovací trika (2 barvy 5:5)
 

TIP REDAKCE