AKTUALIZOVÁNO  Autor trenérského fotbalového portálu www.trenink.com, trenér Jiří Formánek připomína průpravnou hrou, která vyniká, při své organizaci, především dynamičností vývoje a to jak stavu, tak řešení herních situací.

Hra je autorem pojmenována 6:6 na průnikové zóny v třetině hrací plochy, cílem je naučit hráče pracovat s přijatelným rizikem, naučit se správně rozhodovat v těžkých herních situacích, rychle reagovat na vývoj hry. Požadována je i schopnost rychle pracovat s míčem a pokoušet se nekazit jednoduché přihrávky.

Hru, kterou je možno praktikovat u mládežnický týmů od mladších žáků až po dorosteneckou kategorii jsem obvykle zařazoval do hlavní části tréninkové jednotky, výjimečně na závěr průpravné části.

Cíl průpravné hry:

Cílem průpravné hry je naučit hráče nebát se pracovat s přiměřeným rizikem a zahrát dlouhou průnikovou přihrávku, uvědomit si však riziko této přihrávky, protože případná ztráta míče staví celý tým bez míče do velmi nevýhodné situace. V prostoru průnikových prostorů hráči vytváří presinkové zóny, od hráčů je vyžadována schopnost udržet míč, pod tlakem soupeře, pod svou kontrolou a nedělat zbytečně nevynucené chyby, které znamenají ztrátu míče.

Popis průpravné hry:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry hrací plochy jsou 50x30 metrů
- hrací plocha je rozdělena na třetiny
- hra je určena pro dvanáct (12) hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva týmy 6:6
- hráči se mohou libovolně pohybovat po celé hrací ploše
- hráči mají počet doteků omezený na (3,4)
- snahou hráčů s míčem je:
(a) udržet ho pod svou kontrolou
(b) vyvarovat se nevynucených chyb a ztrát míče
(c) dávat co nejvíce přihrávek přes dvě průnikové zóny
- přihrávka (1) přijmutá vlastním hráčem přes zónu se počítá za 1 bod
- následující přihrávka (2) musí už jít na jiného hráče
- pokud jde na stejného, tak se nepočítá do skóre, ale tým pokračuje v držení míče
- přihrávka přes dvě průnikové zóny se počítá za 2 body
- snahou hráčů bez míče je:
(a) vytvářet presinkové zóny v prostoru průnikových zón
(b) vytvářet tlak na hráče s míčem (jednotlivec, dvojice)
(c) pokoušet se konstruktivně odebrat míč a přejít do vlastní kombinace
- při zisku míče bránícím týmem se role vymění

 

Tip na související týmové hry:


Varianty:

- podle počtu hráčů lze upravit velikost hrací plochy:
(a) 60x40 metrů (kondičně náročnější)
(b) 40x20 metrů (náročnější na rychlost provedení)
- průnikové zóny nemusí být přesně ve třetině hrací plochy:
(a) mohou být více u sebe (snažší pro průnikovou přihrávku)
(b) mohou být od sebe více vzdálené (náročnější)
- průniková přihrávka přes 2 zóny může být hodnocena více (3,5) bodů
- hráči mohou mít omezený počet doteků na 2

Poznámka:

V tomto cvičení se obvykle velice rychle mění stav hry, je proto třeba pečlivě sledovat vývoj a okamžitě rozhodovat při případných nejasnostech, tak aby nebyla narušena plynulost hry.

Pomůcky:

- 10x mety (kuželky, kloboučky) - pokud možno dvě barvy 6:4
- 12x rozlišovací triko (2 barvy 6:6)
- 8x míč

 

 TIP REDKACE