Editor trenérského fotbalového portálu www.trenink.com trenér Jiří Formánek navazuje na svou trilogii článků, které byly zaměřené především na nácvik průnikové přihrávky, ale i schopnost týmu vůbec si podobnou pozici, pro možnost přihrávku zahrát, připravit.

První vyšel článek 6:6 na průnikové zóny v třetině hrací plochy, následovala hra 7:7 na průnikové zóny v kříži a také 8:8 na 1 a 2 dotyky s průnikovou přihrávkou .

Název dnešního článku se podobá třetímu 8:8 na 2 doteky s trojúhelníkem uprostřed, hra je určena pro šestnáct hráčů do pole, vedle schopnosti hráčů udržet míč ve své moci a pod kontrolou je cílem vytvořit si takovou situaci aby hráči mohli dát průnikovou přihrávku a následně míč dostat do potřebného prostoru. Bránící tým se snaží o zamezení takové přihrávce a konstruktivní odebrání míče.

Hru, kterou je možno praktikovat u mládežnických týmů od přípravky až po dorosteneckou kategorii, jsem obvykle zařazoval do hlavní části tréninkové jednotky, výjimečně na závěr průpravné části. U mladších věkových kategorií je třeba správně zvolit velikost hrací plochy.

 

Cíl průpravné hry:

Cílem průpravné hry je, vedle schopnosti týmu s míčem udržet ho pod svou kontrolou, připravit si takovou pozici aby se hráči mohli pokusit o přízemní průnikovou přihrávku skrz dvě strany středového trojúhelníku a která musí směřovat na spoluhráče mimo tento trojúhelník nebo musí přihrávka směřovat na hráče ve středovém prostoru. Hráči držící míč se pak pokouší přenést hru a zašlápnout míč na jedné z autových čar. Bránící tým vytváří presinkové situace, pokouší se získat míč konstruktivním odebráním a zabránit průnikové přihrávce.
 

 

 

 

Popis průpravné hry:

- herním prostorem je polovina hrací plochy
- v těžišti hrací plochy je vyznačen rovnostranný trojúhelník
- strana trojúhelníku má 15 metrů
- hra je určena pro 16 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy 8:8
- každý z týmů míč při hře zašlapuje u autových čar:
(a) branková a půlící čára
(b) pomezní (autové) čáry na polovině hrací plochy
- pohyb hráči po celé hrací ploše není omezen
- hráči mají omezený počet doteků na 2 na celé hrací ploše
- výjimku tvoří případ, kdy hráč vyvádí míč z trojúhelníku
- tým hráčů držících míč se snaží:
(a) udržet míč pod svou kontrolou
(b) dát za sebou nepřerušeně 15 přihrávek = 1 bod
(c1) dát průnikovou přihrávku přes středový trojúhelník = 1 bod
(c2) dát přihrávku na hráče nabíhajícího do trojúhelníku, který míč vyvede = 1 bod
(d) po (c1) nebo (c2) míč zašlápnout u jedné ze svých postraních čar = 3 body
- průniková přihrávka musí:
(a) projít přes dvě strany trojúhelníku
(b) přihrávka musí být přízemní
(c) přihrávka musí být adresná, musí ji přijmout spoluhráč
- bránící tým se:
(a) vytvářením presinkových situací pokouší donutit tým s míčem vytvářet chyby
(b) následně se pokouší konstruktivně získat míč
(c) zabránit průnikové přihrávce přes středový trojúhelník
(d) zabránit zašlápnutí u autové čáry
- interval zatížení (IZ) a interval odpočinku (IO) je závislý na:
(a) věkové kategorii
(b) velikosti hrací plochy
(c) počtu hráčů v jednotlivých týmech

Varianty:

- lze měnit velikost hrací plochy:
(a) zvětšit na 2/3 nebo 3/5 hrací plochy (9:9-10:10)
(b) zmenšit na 2/5 hrací plochy (7:7)
- lze změnit velikost středového trojúhelníku:
(a) zmenšit na stranu 8-12 metrů
(b) zvětšit na stranu 18-20 metrů
- přes středový trojúhelník nesmí chodit vysoké přihrávky
- hráči týmu s míčem mohou míč zašlápnout i po (b) 15 nepřerušených přihrávkách

Pomůcky:

- 4-8x meta na vyznačení hrací plochy
- 3x meta (kužel) na vyznačení středového trojúhelníku
- 10x míč
- 16x rozlišovací trika (2 barvy 8:8)