V herním cvičení Udrž míč v situaci 5:3, při zisku míče vystřel jsme se věnovali nácviku napadání hráčů s míčem, vytváření presinkových situací. Snahou bránících hráčů je konstruktivní odebrání míče a následné pokud možno co nejrychlejší zakončení.

Průpravnou hru Držení míče na dva doteky 8:4 na 4 branky je možné do tréninkové jednotky zařadit při různém počtu hráčů. Úkoly jsou pro dva týmy různé, první tým se snaží kombinovat a udržet míč pod svou kontrolou, druhý tým pak vytváří presinkové situace a po konstruktivním získání míče se pokouší o zakončení akce. Buď zakončením do malých přenosných branek nebo provedením míče skrz průchozí branku.

Cvičení je určeno prakticky pro všechny věkové kategorie, zvládnou ho vyspělé týmy připravek, ale autor ho doporučuje především pro týmy žáků, dorostenců a dospělých.

 

Tipy na týmové hry:

 

 

Cíl průpravné hry:

Cílem průpravné hry je naučit hráče početnějšího týmu kombinovat a udržet míč pod svou kontrolou i přes omezený počet doteků (jeden, dva) a napadající bránící hráče, kteří se mají okamžitě po konstruktivním získání pokusit o zakončení akce do jedné ze čtyř branek na obvodu hrací plochy. Od hráčů držících míč vyžadujeme především dobrý výběr místa a komunikaci.

 

 

Organizace průpravné hry:

- herním prostorem je obdélník
- velikost prostoru pro průpravnou je 40x35 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu každé strany je umístěna malá přenosná branka
- hra je určena pouze pro 12 hráčů do pole
- 12 hráčů je rozděleno na čtveřice
- jednotlivý interval hráči hrají v poměru 8:4
- tým s větším počtem hráčů má v držení míč

 

 

Popis průpravné hry:

- hráči početnějšího týmu mají doteky omezeny na dva
- hráči týmu s míčem početnějšího týmu se snaží zahrát 8 nepřerušených přihrávek
- za 8 nepřerušených přihrávek získají bod
- čtyři bránící hráči:
(a) napadají soupeřovi hráče a pokouší se o konstruktivní získání míče
(b) v případě zisku míče zakončují do libovolné branky na obvodu
- interval zatížení je od 45 vteřin do 3 minut
- po skončení intervalu si týmy pozice vymění

 

Trenérské poznámky:

- čtveřice v jedné sérii her odehraje:
(a) 2 intervaly jako tým, který se sdnaží míč udržet
(b) 1 interval jako tým, který se míč snaží získat (kondičně náročné)
- týmy soutěží o větší počet vstřelených branek nebo získaných bodů


Varianty:

- hráči držící míč mají počet doteků omezen na (1,3)
- hráči si mohou přihrát pouze "slabší" nohou
- lze upravit velikost hrací plochy (30x30 m, 50x50m)
- počet hráčů lze zvětšit na:
(a) 10:5
(b) 12:6
(c) 14:7

Pomůcky:

- 4x mety (navyznačení hrací plochy)
- 4x branky nebo 8x mety nebo zapichovací tyče (na vyznačení branek)
- 10x míč
- rozlišovací trika (3 barvy)

 

TIP REDAKCE