Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Na stránkách trenérského portálu www.trenink.com přinášíme první ze série her a cvičení vhodných pro probíhající přípravné období. Autorem cvičení je trenér Jiří Formánek, který hru pojmenoval Kondiční držení míče s častým přenášením.

Cílem kondiční hry je rozvíjet u hráčů herní vytrvalost specifickou (herní) formou, to vše zajištěno aerobním (oxidativním) metabolismem, podobně jako Kondiční centry na polovině.  Zaměřujeme se na to, aby hráči byli v neustálé rotaci, měli dobrý výběr místa a nabízeli podporu hráči s míčem.  Při převzetí mče v zóně se bránící tým soustředí na vytváření presinkových situací.

Hru zařazujeme do hlavní nebo závěrečné části tréninkové jednotky. Je vhodná jak pro mládežnické týmy, tak pro dospělé. Intenzitu zatížení regulujeme velikostí herního prostoru a počtem hráčů.


Hra je určena pro 12 hráčů, kteří hrají v poměru 6:6  s tím, že aktivně hra v prostoru 35x30 metrů probíhá v poměru 4:4. Dva hráči z každého týmu jsou pasivní, v pozici hráčů, kteří se do hry zapojují až v okamžiku, kdy je hra přenesena a směřuje na ně míč. Případně je možné počet hráčů zvýšit na 16, hra pak probíhá v poměru 8:8.

 

 

Tipy na herně-kondiční hry:

 

 


Cíl kondičního cvičení:

Cílem kondiční průpravné hry je specifickou (herní) formou zvyšovat u hráčů herní vytrvalost, s důrazem na aerobní metabolismus. Hráč ve hře vedeme k častému pohybu, správnému výběru místa, vůli proto jít si pro míč a chtít se zapojit do přízemní kombinaci, která vede k přenášení míče z jednoho těžiště hry do druhého. Cílem je zapojovat do hry i pasivní hráče v krajních prostorech hrací plochy, s cílem rozložit herní zatížení mezi jednotlivé hráče týmu.

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- prostorem herního cvičení je obdélník 45x30 metrů
- rohy herního prostoru i krajních koncových zón jsou vyznačeny pomocí met 
- herní prostor je rozdělen na:
(a) středovou zónu (35x30 m)
(b) dvě koncové zóny (5x30 metrů)
- hra je určena pro 12 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené, stejně početné týmy (6:6)
- každý tým má po jednom hráči v každé koncové zóně
- ostatní hráči jsou ve středové zóně
- hráči mají neomezený počet dotyků

 

 


Popis kondiční hry:

- každou jednotlivou akci zahajuje trenér
- trenér přihrává na hráče z jednoho týmu
- cílem hry pro hráče v držení míče je:
(a) udržet míč pod svou kontrolou
(b) kombinací přejít z jedné koncové zóny do druhé a zpět
- poté získá tým jeden bod
- po přihrávce na hráče do koncové zóny
- přihrávající hráč běží na místo hráče v koncové zóně
- hráč z koncové zóny míč vyvádí do středové zóny
- při ztrátě míče v kombinaci pokračuje druhý tým

 

Trenérské poznámky:

- doporučený interval zatížení je (IZ) 1-3 minuty
- doporučený interval odpočinku (IO) 30-90 sekund
- doporučený počet opakování (PO) 3-8x
- doporučený počet sérií 1-2x
- intenzitu zatížení měníme:
(a) velikostí herního prostoru
(b) počtem hráčů v jednotlivých týmech
- trenéři na obou stranách herního prostoru musí mít dostatek míčů

 

Tipy na cvičení a hry zaměřené na držení míče:


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost krajních zón a středového herního prostoru
- hráči mohou mít omezený počet doteků (2,3)
- je možné zvětšit počet hráčů na 14-16
- hráči v zónách si nemění pozice, ale pouze míč naráží

 
Pomůcky: 

- 12x mety (kloboučky, kuželky) 
- 12x míč
- rozlišovací trika (2-3 barvy)

 

TIP REDAKCE