Hrám a herním cvičením, které probíhají v poměru 5:3 jsme se věnovali v cvičeních Hra 5:3 se zakončením nebo přenesením hry, ve kterém hráči s míčem mají za cíl kontrolovat ho a kombinovat, bránící hráči vyvíjí maximální úsilí s cílem konstruktivně získat míč a vést vlastní akci nebo Udrž míč v situaci 5:3, při zisku míče vystřel, ve kterém napadající trojice má za úkol napadat hráče s míčem, vytvářet presinkové situace a snažit se o konstruktivní odebrání míče a následné pokud možno co nejrychlejší zakončení. 

Tréninková hra s názvem Stavěčka 5:3 se zakončením do branek je inspirováno tréninkem mládežnické akademie Ajaxu Amsterdam a za cíl si klade naučit a rozvíjet kombinující hráče v tom, aby byli v permanentní nabídce pro hráče, který je aktuálně v držení míče, tak aby měl minimálně dvě možnosti, kam kombinaci rozvinout. Úkolem obránců je vytvořit na hráče s míčem takový tlak, aby došlo k přerušení kombinace, zisku míče a rychlému zakončení do libovolné branky na obvodu. 

Cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole, především pak pro žákovské věkové kategorie. Hru je možné zařadit jak do průpravné, tak do hlavní části tréninku, vždy v souladu s cíli, které konkrétní tréninková jednotka má. 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube

  

Tipy na cvičení probíhající v přečíslení pět na tři:

 


Cíl malé tréninkové hry:

Cílem hry je u týmu, který má v držení míč, správný výběr místa, rotace hráčů a neustálá nabídka hráčů zapojujících se do přízemní kombinace. Cílem útočící pětice hráčů je kombinovat, udržet míč pod svou kontrolou, eliminovat vytváření potenciálních presinkových situací a znemožnit napadajícím hráčům konstruktivní zisk míče. Napadající trojice hráčů se zaměřuje na dobré poziční postavení, vhodným pohybem a postavením se pokouší vytvářet tlak na hráče s míčem s cílem konstruktivně ho získat a zakončit do jedné z branek na obvodu hrací plochy. 

 


Organizace malé tréninkové hry:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 30x15 metrů
- rohy a delší strany herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu bočních, kratších stran jsou postaveny malé přenosné branky
- hry je určena pro 8 hráčů:
(a) útočící tým s míčem (A-E)
(b) bránící, napadající tým (K-M) 
- hra probíhá v poměru 5:3
- všichni hráči:
(a) se volně pohybují po celé herní ploše
(b) nemají omezený počet doteků
- jeden z útočících hráčů má míč

 


Popis malé tréninkové hry:

- hru zahajuje tým s míčem
- cílem týmu s míčem je kombinovat a udržet míč pod svou kontrolou
- za 10 po sobě jdoucích přihrávek získává míč 1 bod
- napadající hráči mají za cíl konstruktivně získat míč 
- a zakončit do jedné z malých branek na obvodu
- za úspěšné zakončení bránící hráči získávají 3 body
- hra probíhá ve stanoveném intervalu zatížení     
- po skončení intervalu:
(a) hráči zůstávají ve svých rolích
(b) role hráčů se mění

 

 

Trenérské poznámky:

- doporučený interval zatížení by se měl pohybovat od 90 vteřin do 3 minut
- interval odpočinku pak v závislosti na délce zatížení od 1 do 2 minut
- počet opakování v jedné sérii pak 2-6x
- na obvodu musí být připraven dostatek náhradních míčů

 

 

Tipy na na malé průpravné hry:


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (kosočtverec/čtverec)
- branky pro zakončení je možné nahradit průchozími brankami
- je možné zvýšit počet branek pro zakončení na (4,6)
- omezit počet doteků na (2 nebo 3)
- stanovit minimální počet doteků na (2 nebo 3)

 

Pomůcky:

- 8x meta
- 8x míč
- 2x branka (malá)
- rozlišovací trika (2 barvy)


TIP REDAKCE