Image Po delší době se na stránkách trenérského portálu českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com objevuje článek s popisem nové průpravné hry od trenéra Jiřího Formánka s názvem 3:3 v obdelníku s 3:3 nahrávači.

Dnešní článek nepřímo navazuje na průpravnou hru stejného autora 3+2:3+2 s nahrávači publikovanou již dříve na stránkách tohoto web magazínu. Cílem hry je zlepšit schopnost hráčů orientovat se na malém prostoru, měnit těžiště hry a držet míč pod svou kontrolou s pomocí hráčů po obvodu hrací plochy.

Průpravnou hru je vhodné zařadit do průpravné nebo hlavní části tréninkové jednotky, počet hráčů v této základní variantě předurčuje poměr intervalu zatížení a odpočinku 1:1, s tím že odpočívající hráči se hry aktivně účastní na obvodu hrací plochy.


3:3 v obdelníku s 3:3 nahrávači Cíl průpravné hry:

Cílem této průpravné hry je zlepšit kombinační schopnosti hráčů při aktivní spolupráci dvou dalších spoluhráčů a tří narážejících hráčů na obvodu hrací plochy, zlepšit orientaci a výběr místa na úmyslně stísněném a soupeřem zahuštěném prostoru, měnit rytmus hry, stejně jako schopnost hráčů vést kombinaci směrem, respektive do prostorů, kde má tým mající míč v držení početní převahu.

Popis průpravné hry:

- herním prostorem průpravné hry je plocha 20x25 metrů
- hra je určena pro dvanáct hráčů
- hráči jsou rozděleni v poměru 6:6 na dva barevně odlišené týmy
- hráči se rozestaví podle diagramu:
(a) uvnitř hrací plochy dva týmy 3:3
(b) hráči na obvodu, dva nahrávači na delších stranách, po jednom na kratší
- hru začíná jeden tým s míčem (červení) a druhý bez míče (zelení)
- hráči s míčem se snaží kombinovat a udržet míč pod svou kontrolou
- využít k tomu musí hráče na obvodu
- bod získají v případě se do kombinace zapojí všichni hráči týmu
- po získání bodu hráči pokračují v kombinaci
- hráči na obvodu musí splnit následující pokyny:
(a) doteky mají omezeny pouze na jeden (!)
(b) nesmí míč narazit na přihrávajícího hráče
- bránící tým se snaží získat míč
- po zisku míče si týmy vymění role

Varianty:

- herní prostor se zmenší na rozměr 20x15 metrů
- hráči v poli mají omezený počet doteků (2,3,4)
- lze upravit počet hráčů hráčů:
(a) 14 hráčů = 3:3 + 4 nahrávači na každé straně
(b) 16 hráčů = 4:4 + 4 nahrávači na každé straně (2 míče)
(c) 10 hráčů = 3:3 + 4 společní nahrávači
- hráči na obvodu mají počet doteků omezen na (2,3)
- hráči po obvodu si mohou přihrávat i mezi sebou
- všichni hráči na obvodu jsou neutrální
- hráči na obvodu mohou narazit míč na přihrávajícího hráče
- je určena souslednost hráčů na obvodu v jakém pořadí se mají dotknout míče
- jeden z hráčů uvnitř hrací plochy má počet doteků omezen na jeden

 

Pomůcky:

- 4x meta (klobouček)

- 5x míč

- rozlišovací trika (2 barvy)


TIP REDAKCE