Průpravným hrám, ve kterých bylo cílem vytvářet presinkové situace, jsme se věnovali ve hře 4:4 + 4 pohybliví nahrávači ve čtvercích, ve které je cílem vypěstovat u hráčů schopnost držet míč pod svou kontrolou kombinací s omezeným počtem doteků a vytvářet početně výhodné situace 2:1 a 3:2 a vyhnout se tak situacím, kdy se hráč s míčem dostane pod tlak nebo Intervalová poziční hra 4:4 a 2 žolíci, ve které je cílem nácvik kombinace, spolupráce a držení míče útočícím týmem. 

Tréninková průpravná hra s názvem Rohy místo branek klade u týmu s míče důraz na vytváření herních situací, kdy je možné kombinovat do trojúhelníku, na třetího hráče, tak aby bylo eliminováno vytvoření situace, kdy se hráč s míčem dostane pod tlak napadajících hráčů. Bránící hráči naopak se poziční hrou, rychlým dostupováním a napadáním pokouší o konstruktivní zisk míče. 


Cvičení je určeno nejen pro mládežnické věkové kategorie, především kategorie starších žáků a dorostenců. Originální varianta, ve které jsou oba dva týmy stejně početné, je určena pro 8 hráčů, v další variantě útočícímu týmu pomáhají jeden nebo dva neutrální hráči (žolíci) a cvičení je určeno pro 9-10 hráčů.


Tipy na hry se stejným počtem hráčů 

 


Cíl průpravné hry:

Cílem průpravné hry je naučit hráče hledat volné prostory pro vedení kombinace a útoku a to pomocí rotace, vhodného výběru místa a volného místa. Po hráčích požadujeme náběhy do volného prostoru, vytváření prostorů pro vedení útoků, rychlou změnu těžiště hry, rychlou rotaci míče a vhodný výběr místa od hráčů mužstva držícího míč. 

Bránící mužstvo musí při čtyřech koncových zónách vytvářet maximální tlak na hráče, připravovat si presinkové situace a zajišťovat napadající hráče proti kolmým přihrávkám.

 


Organizace průpravné hry:

- hrací plocha průpravné hry má čtvercový tvar
- velikost herního prostoru je 30x30 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met 
- v všech rozích hrací plochy jsou vyznačeny cílové zóny
- cílové zóny jsou vyznačeny pomocí met
- velikost cílové zóny je 8x8 metrů
- průpravná hra je určena pro 8 hráčů do pole
- dvě barevně odlišená družstva hrají v poměru 4:4:
(a) 4 červení hráči (A-D)
(b) 4 modří hráči (K-N)
- všichni hráči se volně pohybují po celé hrací ploše
- v okolí herní plochy je dostatek míčů

 

Organizace průpravné hry:

- cílem hráčů s míčem je:
(a) naběhnout do jedné ze 4 koncových zón
(b) nahrát hráči v koncové zóně
(c) pokračovat v kombinaci
- mužstvo držící míč útočí na všechny čtyři koncové zóny
- mužstvo získá bod pokud hráč dostane přihrávku od spoluhráče do čtverce
- a následně přihraje dalšímu hráči týmu mimo čtverec
- bránící hráči se pokouší o konstruktivní zisk míče
- v případě, že získají míč, tak vedou vlastní kombinaci

 

Trenérské poznámky:

- doporučený interval zatížení 2-4 minuty
- doporučený interval odpočinku 60-120 vteřin  
- počet opakování v jedné sérii je doporučený 2-6x 
- hru je možné provádět v 1-2 sériích
- zvětšením herního prostoru se hra stává jednodušší pro hráče s míčem
- zmenšení herního prostoru naopak hru usnadňuje napadajícím hráčům
- ve variantě s nahrávači (1,2) obránci po zisku míče zakončují do branek 


Tipy na hry s různým počtem hráčů:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit) 
(b) tvar herního prostoru (obdélník, ...)
- týmy se nestřídají, jeden vždy útočí, druhý stále brání
- hráči mají omezený počet dotyků (2,3,4)
- hráč má za úkol dovést míč do koncové zóny, ze které pak přihrává svému spoluhráči
- mužstvo brání vždy dva čtverce po diagonále a opačné dva čtverce útočí

 

Pomůcky:

- 16x mety (kloboučky, kužely)
- 12x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)
- případně 4 malé přenosné branky

 

TIP REDAKCE