Trenéry jsme vždy upozorňovali, aby do tréninku zařazovali především ta střelecká cvičení, která jsou zaměřená na zakončení z prostoru odkud statisticky padá nejvíce branek jako například Pohotová střelba prvním dotekem nebo Střelba z hranice pokutového území, ve kterých bylo cílem nácvik přesnosti a efektivity střelby už pro nejmenší fotbalisty. 

V střelecém cvičení s názvem Dvojitá střelba levou i pravou nohou klademe důraz na zakončení levou i pravou nohou v krátkém sledu po sobě. Cvičení simuluje situaci, kdy hráč střílí z prostoru před pokutovým územím po individuálním vedení míče a následně vyražený míč buď hned nebo krátkém okamžiku doráží, pokud možno druhou nohou.

Cvičení zvládnou hráči všech věkových kategorií, od mladších žáků až po dospělé. Obvykle je zařazeno do hlavní části, může být kladen důraz i na kondiční charakter, v případě, že hráči zakončují v rychlém sledu a do cvičení není zapojeno 5-6 hráčů. Poté je třeba dodržovat poměr intervalu zatížení a odpočinku.

 


Tip na střelecká cvičení na zaměření z pokutového území: 

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem střeleckého cvičení je, aby si hráči vyzkoušeli různé způsoby zakončení po individuálním vedení míče a následně dokázali reagovat na vyražený míč. Simulujeme střelbu levou i pravou nohou, z různé vzdálenosti a úhlů od branky, případně různým způsobem (po vedení míče, hlavou, volejem, halfvolejem). Vyžadujeme maximální možnou rychlost provedení a pod časovým tlakem s důrazem na efektivitu v zakončení z nejnebezpečnějších prostorů.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- cvičení provádíme v hloubce 35-40 metrů od brankové čáry
- uvnitř a okolo pokutového území
- na hraně vápna rovnoměrně rozmístíme 4 tréninkové figuríny (tyče):
(a) dvě figuríny na kruhové výseči před pokutovým územím
(b) dvě figuríny na úrovni bočních stran malého vápna dva kužely
- rozestupy tréninkových figurín jsou 5-7 metrů
- na brankové čáře, na spojnicích s boční hranou malého vápna jsou postaveny dva kužely  
- přibližně 30 m od branky v ose hrací plochy je umístěn výhozí kužel
- cvičení je určeno pro všechny hráče v týmu 
- minimální počet hráčů je:
(a) 6 hráčů do pole (A-F)
(b) 1-2 brankáři (G)
- brankáři chytají v brance 
- hráči (A) a (B) zahajují cvičení od výhozího, startovacího kuželu
- hráči (C) a (D) jsou u levého kuželu na brankové čáře
- hráči (E) a (F) stojí u kuželu vpravo vedle branky
- všichni hráči mají míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- akci zahajuje hráč (A) u startovního kuželu
- hráč míč navádí do zakončení tak, aby zakončoval mimo dvě středové figuríny
- po střelbě z libovolného prostoru obíhá libovolného panáka na levé straně
- a nabíhá si na zakončení druhou nohu
- míč do zakočení mu přihrává hráč (C)
- v obou případech kontroluje střelu a její vyražení
- případně se pokouší míč dorážet
- po střelbě se hráč řadí do zástupu ze kterého mu přišla přihrávka
- hráč který přihrával běží s míčem ke startovnímu kuželu
- všichni hráči se postupně v zakončení střídají

 

 

Tipy na cvičení na zakočení do malých branek:

 

 

Varianty:

- rozestupy panáků na hraně pokutového území mohou být nepravidelné
- startovní kužel není umístěn v ose hřiště
- brankáři se při střelbě nesnaží míč chytit, ale vyráží ho
- hráči mohou střílet i skrz dvě středové tyče
- trenér určí kterou nohou budou zakončovat akci po vedení míče
- hráči nemusí střídat levou a pravou nohou v zakončení
- první zakončení po vedení míče musí být vždy:
(a) slabší nohou
(b) v prostoru před pokutovým územím
- míče z prostoru za brankou se:
(a) přihrávají po zemi
(b) nahazují do vzduchu
(c) náhodně kombinují (autové vhazování, hodí o zem)
- druhá střela je pouze prvním dotykem

 

Pomůcky:

- 1x velká branka
- 2x mety (kuželky, kloboučky)
- 5x tréninková figurína (tyče)
- 16x míč
- rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE