Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

formanek7_100"Připravil jsem si pro naše čtenáře pětidílný seriál jednoduchých cvičení se zaměřením na přihrávání a pohyb hráčů bez míče," říká autor třetí části seriálu trenér Jiří Formánek. Autor následně dodává: "Cvičení jsou vhodná pro úvodní část mládežnického tréninku."

Dnešní cvičení je součástí seriálu, který je pojmenovaný Čtverec plný přihrávek. Třetí díl dává hráčům prostor připravit se na technicky i kondičně náročné činnosti v průběhu hlavní části tréninkové jednotky, dbáme především na razanci a přesnost přihrávek, stejně jako na plynulost celého cvičení, tak jako Přihrávání ve čtverci

Cvičení zařazujeme do úvodní třetiny tréninkové jednotky, ještě před její hlavní náplň. Cvičení navazuje na první a druhý díl. Cvičení je vhodné pro všechny mládežnické katetegorie. U přípravek je třeba změnšit velikost herního prostoru.

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je připravit hráče na hlavní část tréninkové jednotky specifickou formou, za použití přihrávek a pohybů (běhu) hráčů bez míče po předem stanovené trase. Součastí třetího dílu je i běh spojený se změnou směru a obratnostním prvkem.

 

formanek_ctverec_plny_prihravek_cast_3

 

Organizace průpravného cvičení:

 - herním prostorem je čtverec
- délka strany čtverce je 20-25 metrů
- v těžišti čtverce je zapíchnuta tyč
- cvičení je určeno minimálně pro osm hráčů do pole
- v každém rohu čtverce jsou dva hráči
- na diagonále, v rozích čtverce mají první z dvojice hráčů míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráči, kteří mají hráči, současně přihrávají hráčům proti sobě
- po odehrání míče obíhají středovou tyč o 360 stupňů
- a běží do zástupu, který je diagonálně protí místu odkud vybíhají
- cvičení se opakuje
- interval zatížení je 1-2 minuty
- v přerušení hráči provádí strečink

 

Varianty:

- hráči si přihrávají "slabší" nohou
- cvičení je určeno maximálně pro dvanáct hráčů do pole
- libovolně lze upravit velikost herního prostoru
- hráči mají určený různý způsob běhu k tyči a od tyče

 

Pomůcky:

- 2x míč (případně další jako náhradní)
- 4x mety (kuželky, kloboučky)
- 1x středová zapichovací tyč (zapichovací panák)
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE