Tandemové náběhy a uvolnění křídelních prostorů pro náběh hráčů z větší hloubky hřiště je častým jevem v utkáních dorostenců a dospělých. Na stránkách portálu fotbalových trenérů vyšlo několik cvičení s tandemovým náběhem před zakončením, například Tandem z boku před zakončením nebo Střelba po tandemu z hloubky pole, během cvičení se zaměřujeme na nácvik spolupráce čtveřice hráčů a správné načasování finální přihrávky.
 
Cvičení pojmenované Tandemové náběhy v rozcvičení je určeno pro rozcvičení ve fotbalovém tréninku. Cíl cvičení je patrný z jeho názvu, snahou mládežnického trenéra, který zařadí cvičení do tréninku, je zopakovat si tuto herní činnost v podobě tandemového náběhu a spolupráce dvojcie spoluhráčů.


 
Cvičení je určeno pro mládežnické týmy mladších a starších žáků, mohou ho využít i týmy dorostenců

 


Tipy na cvičení na nácvik tandemu v rozcvičení:

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je využít ho v průpravné části tréninkové jednotky jako součást rozcvičení s míčem, přípravu organismu hráčů na zatížení a současně rozvíjet herní činnost v podobě tandemových náběhu, spolupráce dvojice hráčů, načasování náběhů a přihrávek, včetně precizního provedení přihrávek prvním dotekem.

 

 

Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 15x22 metrů
- v těžišti herního prostoru je postavena tréninková figurína
- hráči jsou rozdělení po spolupracujících dvojicích
- dvojice jsou rozestaveny na obou kratších stranách herního prostoru
- cvičení je určeno pro 6-8 hráčů do pole:
(a) v rozích dolní strany prostoru stojí dvojice hráčů (A)+(B) a (E)+(F)
(b) na horní straně herního prostoru stojí dvojice (C)+(D)
- hráč (A) má u nohy míč

 

 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- přihrává do prostoru, před druhého hráče z dvojice
- okamžitě po odehrání obíhá z vnější strany hráče kterému přihrával
- hráč který míč přijmul míč vede směrem šikmo vpřed
- do původního prostoru rozehrávajícího hráče
- středovou tréninkovou figurínu obchází s míčem u nohy po své pravé ruce
- v okamžiku, kdy hráč v tandemu je na úrovni hráče s míčem
- tak dostává přihrávku od hráče s míčem
- poté prvním dotykem přihrává na hráče z dvojice na opačné straně
- hráči dobíhají do zástupů na opačné straně herního prostoru
- dvojice z druhé strany herního prostoru pokračuje ve cvičení
 

 
Tipy na cvičení:

 

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení středové/středových figurín
(c) tvar herního prostoru (čtverec)
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- hráči míč vedou a přihrávají slabší nohou
 
Pomůcky:

 - 4x kužel (kloboučky, mety)
- 1x tréninková figurína
- rozlišovací trika 
- 1x míč


 TIP REDAKCE