"Schopnost hráčů správně načasovat naražení míče je jedním z nejdůležitjích předpokladů úspěšné přízemní kombinace," říká autor dnešního příspěvku, který navazuje například na cvičení Přebíračka míče v kruhu
 
Článek nazvaný Plynulé narážečky v trojúhelníku připravil pro čtenáře portálu www.trenink.com trenér Jiří Formánek, který se v cvičení zaměřil na provádění opakovaného a plynulého naražení na malém prostoru.
 
Cvičení je vhodné zařadit do úvodu tréninku, mělo by předcházet složitějším cvičením. Cvičení je vhodné i pro týmy přípravek a žáků
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení, aby hráči prováděli v rychlém sledu několik naražení míče na malém prostoru, to vše v maximální možné míře plynulosti. S přibývajícím počtem opakování klademe větší důraz vedle technického provedení také na rychlost provádění.
 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je rovnostranný trojúhelník
- strana trojúhelníku má délku 12 metrů
- u dolního vrcholu je vyznačen malý trojúhelník
- malý trojúhelník má stranu o délce 2 metry
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozestavení u vrcholů trojúhelníku
- u startovacího vrcholu jsou dva hráči, jeden má míč
- u druhého vrcholu je pouze jeden hráč
- u třetího vrcholu hráči stojí prosti sobě
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem krátkým vyvedením
- poté přihrává na hráče (B) u druhého vrcholu
- hráč (B) naražá míč zpět na hráče (A)
- a nabízí se pro naražení míče do prostoru
- hráč (A) prvním dotykem naráží na hráče (B)
- po odehrání míče se přesouvá na pozici u druhého vrcholu
- hráč (B) dává dlouhou přihrávku na hráče (C) u třetího vrcholu
- po odehrání míče se přesouvá na pozici u třetího vrcholu k hráči (D)
- hráč (C) naráží míč na hráče (D)
- a nabízí se pro naražení míče do prostoru
- hráč (D) prvním dotykem naráží na hráče (C)
- po odehrání míče se přesouvá na pozici u třetího vrcholu po hráči (C)
- hráč (C) krátce vyvádí míč směrem na startovací kužel
- hráč (C) dává dlouhou přihrávku na hráče (E) u startovacího vrcholu 
- hráč (E) prvním dotykem naráží na hráče (C)
- hráč (E) se nabízí se pro naražení míče do prostoru
- hráč (C) naráží míč na hráče (E)
- po odehrání míče se přesouvá na pozici u startovacího vrcholu po hráči (E)
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- trojúhelník má různou velikost (větší/menší)
- hráči provádí cvičení pouze svou "slabší" nohou 
- hráči pro přihrávky používají různé typy kopů (nárt, placírka, vnější strana nohy)
 
Poznámka:
 
- nedoporučujeme zvětšovat počet hráčů v cvičení, maximální počet je šest
 
Pomůcky:
                                             
- 1x míč
- 5x meta (klobouček, kuželka)
- rozlišovací trika (2 barvy)
 
 

TIP REDAKCE