Soubojové situace jeden na jednoho jsou pro svoji důležitost částým obsahem cvičení publikovaných na stránkách . Za připomenutí určitě stojí články Souboj 1:1 s narážeči za brankou nebo Souboj 1:1 s výběrem míče v rozích.
 
Pondělní cvičení s názvem Jeden na jednoho po kombinaci a uvolnění se vedle řešení souboje 1:1 zaměřuje také na kombinaci, která předchází uvolnění hráče, který akci zakončuje. Po hráčích požadujeme dobrý výběr místa a správné načasování přihrávek.
 
Cíl herního cvičení:
 
Cílem herního cvičení je naučit hráče držící míč využít svoji početní převahu pro vytvoření finální herní situace jeden na jednoho. Útočící hráč řeší soubojovou situaci jeden na jednoho, cílem je úspěšné vyřešení a zakončení akce vstřelením branky. Bránící hráč se pokouší o konstruktivní odebrání míče. V případě, že je úspěšný cvičení pokračuje akcí na druhou stranu. 
 
 
Organizace herního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 25x40 metrů
- herní prosotr je rozdělen na třetiny (2x krajní, střední)
- krajní třetiny jsou v ose herního prostoru rozděleny na polovinu
- v každé této časti je na koncové čáře postavena branka
- branka je postavena ze zapichovacích tyči
- střední třetina je bez rozdělení
- cvičení je určeno pro deset hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva stejně početné týmy 5:5
- tři hráči z každého týmu jsou ve střední třetině
- dva zbývající hráči jsou v pozici obránců, v obranné třetině, každý ve své části
- trenér stojí na kraji herního prostoru, na půlící čáře 
 
Popis herního cvičení:
 
- cvičení zahajuje rozehráním míče trenér
- který přihrává jednomu z hráčů v obranné třetině
- tým držící míčje v početní převaze 5:3
- kombinací si připravuje takovou pozici
- aby jeden z trojice hráčů ze střední třetiny navedl míč do souboje 1:1
- a prosadil se v situaci jeden na jednoho v koncové třetině
- bránící hráči se pokouší o konstruktivní odebrání míče
- po třech minutách se mění role hráčů 
   
Varianty:
 
- v rozehrání se pravidelně postupně střídají všichni čtyři bránící hráči
- rozehrání zajišťují bránící hráči, bez přihrávky od trenéra
- je možné upravit velikost herního prostoru
 
Pomůcky:
 
- 12x mety
- 8x zapichovací tyč
- 6x míč
- 10x rozlišovací trika (2 barvy) 
 
 
 TIP REDAKCE