3D ANIMACE  Variabilnímu řešení kombinace jsme se věnovali v cvičeních Proměnlivá kombinace s výběrem místa nebo také Tiki-Taka v kruhu, které je zaměřené na kombinaci v přehuštěném prostoru.    
 
Druhý díl seriálu Výběr místa při kombinaci navazuje na úvodní část. Po hráčích požadujme kreativitu a předvídavost. Obě dvě cvičení rozvíjí jendodotekovou kombinaci pomocí přihrávek na krátkou a střední vzdálenost s výběrem místa po odehrání míče a pohybem bez míče. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik kombinace hráčů s omezeným počtem doteků při variabilním řešení. Cvičení svou univrzálností vytváří příležitosti pro celou řadu možností řešení. Po hráčích požadujme předvídavost, změnu rytmu hry a střídání krátkých a dlouhých přihrávek. Hráči se takto učí měnit rytmus hry.     
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce má délku 16 metrů
- ve čtverci je pomocí met vyznačen šestiúhelník
- na dvou protilehlých stranách je ve středu mety (A) a (D)
- na druhých dvou stranách jsou postaveny dvě mety (B) a (C), na druhé (E) a (F)
- ve středu jou ještě další dvě mety (G) a (H)
- celkem je uvnitř herního prostoru osm met (pozic)
- cvičení je určeno pro šest hráčů do pole
- hráči po jednom obsadí jednotlivé pozice (mety)
- dvě mety jsou neobsazené
- hráč na pozici (A) má k dispozici míč 
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- hráč (A) přihrává na nebližšího hráče (F)
- hráč (F) prvním dotykem vrací zpět na rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na nejvzdálenějšího hráče (D) 
- po odehrání míče míče přebíhá na jednu z volných pozici (C)
- další hráč prvním dotykem přihrává na nejbližšího hráče
- cvičení se opakuje   
- déla cvičení je omezena:
(a) časovým limitem
(b) počtem přihrávek 
 
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráči cvičení provádí povinně na dva doteky
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik (otočení, kotoul, ...)
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 8x mety (kužely, kloboučky)
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Strojová kombinace pro čtyři (3.část)