3D ANIMACE  Druhá část seriálu Přihrávky trojice ve čtverci se obdobně jako první díl zaměřuje na správné načasování přihrávek, výběr místa po odehrání míče a naražení míče na rozběhnutého spoluhráče. Cvičení je určeno pro mládežnické kategorie od mladších žáků.
 
Našim  čtenářům také připomínáme cvičení Přihrávky ve trojici, které lze využit i v předzápasovém rozcvičení.   
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik přihrávání, naražení míče, načasování přihrávky a náběhu, pohyb hráče bez míče a správný výběr místa. V průběhu cvičení dbáme na správné technické provedení přihrávek a hru na jeden dotek.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce je 12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- cvičení je určeno pro tři hráče (A,B,C)
- hráči stojí v rozích herního prostoru
- jeden z rohů herního prostoru je volný 
- hráč A, který je mezi hráči B a C má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- okamžitě po odehrání míče nabíhá k těžišti herního prostoru
- hráč (B) prvním dotykem naráží míč do středu na hráče (A)
- po přihrávce hráč (B) sprintuje do volného rohu
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku směrem k volné metě, kam běží hráč (B) 
- po odehrání míče rozehrávající hráč (A) přebíhá na pozici hráče (B)
- hráč (B) přihrává na hráče (C)
- okamžitě po odehrání míče nabíhá k těžišti herního prostoru
- hráč (C) prvním dotykem naráží míč do středu na hráče (B)
- po přihrávce hráč (C) sprintuje do volného rohu, kde původně stál rozehrávající hráč (A)
- hráč (B) dává dlouhou přihrávku směrem k volné metě, kam běží hráč (C) 
- po odehrání míče hráč (C) přebíhá na původní pozici hráče (C)
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- cvičení je možné provádět protisměrně
- je možné upravit velikost herního prostoru (čtverce)
- po odehrání míče hráči provádí obratnostní cvik
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
 
Pomůcky:
 
- 4x mety (kužely, kloboučky)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Přihrávka na třetího v kruhu (1.část)