ROZCVIČENÍ  Na stránkách portálu fotbalových trenérů www.trenink.com jsme publikovali několik cvičení vhodných pro úvodní část tréninku jako součást rozcvičení. Za připomenutí stojí cvičení Sprint za míčem po přihrávce nebo Přihrávky a narážečky v rozcvičení FC Bayern Mnichov.
 
Třetí část seriálu, navazující na úvodní a druhou část, je inspirováno cvičením z tréninkového procesu mládežnické akademie PSV Eindhoven. Cvičení v sobě kombinuje nácvik přihrávek, naražení na malém prostoru a vedení míče. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cvičení určené pro rozcvičení v tréninku a cílem je nácvik přihrávek a kombinace na malém prostoru. Hráči přihrávají na krátkou a na střední vzdálenost a následně naráží míč na třetího hráče. Po naražení musí vyrazit do volného prostoru a poté míč přijmout a dynamicky ho vést mimo herní prostor. Všichni hráči jsou neustále v permanenci, cvičení je organizováno proudovou metodou.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 15x6 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- cvičení je určeno pro šest hráčů
- hráči stojí na následujících pozicích:
(a) hráči (A) a (B) ve středu kratší strany, oba dva s míčem
(b) hráči (C) a (D) ve středu druhé kratší strany
(c) hráč (X) ve středu herního prostoru
(d) hráč (Y) ve středu herního prostoru  
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A)
- dává přízemní přihrávku na středového hráče (Y)
- po přihrávce přebíhá do středu herního prostoru
- hráč (Y) prvním dotykem naráží na druhého středového hráče (X) 
- po přihrávce se hráč (Y) otáčí směrem na hráče (C)
- hráč (X) míč přijme a krátce ho vede směrem na hráče (C)
- poté přihrává na hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a vede ho směrem na hráče (Y)
- hráč (C) si míč naráží s hráčem (Y)
- hráč (C) míč přijme a vede ho směrem na rozehrávající hráče
- po naražení se hráč (Y) řadí na pozici hráče (C), za hráče (D) 
- cvičení se opakuje, zahajuje hráč (B) 
 
Varianty:
 
- lze upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je určeno maximálně pro 8 hráčů 
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- další tři varianty jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 4x mety
- 2x míč
- případně rozlišovací trika 
 
 TIP REDAKCE 
Crystal Palace: Přenesení míče při rozcvičení (1.část)