ROZCVIČENÍ  "Výběr místa je jednou ze základních herních činností každého fotbalisty a to přestože probíhá bez míče," říká autor cvičení, který na www.trenink.com publikoval cvičení Výběr místa a naražení v trojúhelníku (2.část) nebo Nácvik narážečky ve trojici (2.část)
 
Inspirací pro třetí díl seriálu Vedení míče a přihrávky v italském čtverci je cvičení, které do tréninkového procesu zařazují mužstva z Apeninského poloostrovu. Stejně jako v případě druhé části je do cvičení zapojeno pět hráčů. 
 
Cvičení zvládnou hráči již od věkové kategorie mladších žáků nebo vyspělých týmů přípravek. Herním prostorem je malý čtverec. Cvičení je vhodné pro skupinový trénink nebo do rozcvičení.   
 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení zařazeného do rozcvičení starších hráčů nebo do hlavní části u mladších žáků, je nácvik naražení, správného načasování přihrávky a náběhu, výběru místa a vedení míče. Hráči v cvičení střídají přihrávky na krátkou a střední vzdálenost s vedení míče. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- strana herního prostoru má délku 15 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- v težišti herního prostoru (čtverce) je kužel
- mezi středem čtverce a rohem s rozehrávajícícmi hráči je z tyčí postavena branka
- branka je velká dva metry 
- cvičení je určeno pro pět hráčů do pole:
(a) hráč (A) a (E) stojí v jednom rohu herního prostoru
(b) hráč (E) stojí v těžišti herního prostoru
(c) hráč (C) stojí v rohu, po levé ruce hráče (A)
(d) hráč (D) stojí v rohu, po pravé ruce hráče (A)
- roh proti hráčům (A) a (D) je volný, bez hráče
- hráč (A) má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) přihrává na středového hráče (B)
- přihrávka jde skrz branku z tyčí
- po přihrávce se hráč (A) rozbíhá směrem na hráče (C)
- hráč (B) prvním dotykem naráží na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (C)
- v tento okamžik startuje hráč (D) ke čtvrtému volnému rohu
- hráč (E) přebíhá na pozici hráče (D)
- po odehrání míče běží hráč (A) na pozici hráče (C)
- hráč (C) přihrává k volnému rohu na dobíhajícího hráče (D)
- hráč (C) po přihrávce běží na pozici středového hráče (B)
- hráč (B) obíhá původně volný roh a po obvodu čtverce a běží na pozici hráče (D)
- hráč (D) po přeběhnutí přihrává na hráče (E), který dobíhá na pozici hráče (D)
- hráč (D) běží po obvodu čtverce na pozici rozehrávajících hráčů
- hráč (E) míč přijme a vede ho na pozici rozehrávajících
- další opakování zahajuje hráč (E)   
 
Varianty
 
- je možné upravit velikost harního prostoru (10,12,20) metrů
- je mořžné upravit velikost branky z tyčí
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení může probíhat protisměrně
- další  varianty jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 5x kužel (mety)
- 2x zapichovací tyče
- 1x míč
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE