Cvičení, které u hráčů rozvíjí schopnost připravit si postupnou kombinací střeleckou pozici pro jednoho z hráčů, který je zapojen do kombinace, jsme se na www.trenink.com věnovali v cvičeních Zakončení postupného útoku podhrotovým hráčem nebo Výběr místa před narážečkou.

Čtyři varianty cvičení Prokombinuj se k zakončení nabízí trenérům možnost pracovat v tréninku na rozvoji přípravné kombinaci, tréninku finální přihrávky, přijmutí míče a individuálního zakončení. Po hráčích požadujeme vysokou efektivitu v zakončení

 

Cvičení se zaměřením na zakončení

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení, které je organizováno proudovou metodou, je nácvik jednoduché přízemní kombinaci s omezeným počtem doteků, která je přípravou pro zahrání finální přihrávky na nabíhajícího útočníka, který finišuje individuálním zakončením. Cílem je naučit útočníky unést tíhu zodpovědnosti a proměnit 100% šanci.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je polovina hrací plochy
- herní prostor je zúžen pouze na prodloužený prostor pokutového území
- na koncových čarách jsou postaveny branky
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí čtyř met
- uvnitř herního prostoru jsou vyznačeny 4, respektive 8 výchozích pozic:
(a) pozice rozehrávajícího hráče je na brankové čáře, 8 metrů od pravé tyče
(b) pozice zakončujícího hráče na hraně pokutového území, na úrovni brankové tyče
(c) pozice nahrávače v rohu pokutového území
(d) pozice hráče na vrcholu proti rozehrávajícímu hráči, 22 metrů od brankové čáry
- cvičení je určeno pro:
(a) 10 hráčů do pole (A-E)
(b) 2 brankáře
- na pozici rozehrávajících hráčů jsou hráči (A) a (E), oba s míčem
- na pozici zakončujícího je hráč (B)
- na pozici nahrávače je hráč (D)
- na pozici hráče nejvzdálenějšího od rozehrávače je hráč (C)
- brankáři (G) chytají v brance
- pozice jsou vyznačeny na obou stranách herního prostoru

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) přihrává po zemi na hráče (B)
- po přihrávce vyráží hráč (A) vpřed 
- hráč (B) prvním dotekem naráží míč zpět na rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (B) se po přihrávce otáčí na opačnou stranu a nabíhá do střelecké pozice
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (C)
- hráč (C) naráží míč na hráče (D)
- hráč (D) dává finální přihrávku na rozběhnutého hráče (B)
- hráč (B) míč přijme a krátce ho vede směrem k brance
- hráč (B) akci zakončuje střelbou
- po zakončení akce se:
(a) hráč (B) přesouvá mezi rozehrávající hráče na druhou stranu
(b) hráč (A) se přesouvá na pozici hráče (D)
(c) hráč (D) přebíhá na pozici hráče (C)
(d) hráč (C) přebíhá na pozici zakončujícího hráče (B)
- další akci zahajuje hráč (E)

 

Varianta 1

 

Tip na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné prodloužit délku herního prostoru
- cvičení je možné provádět z druhé strany (levá/pravá)
- akce je zahájena autovým vhazováním
- útočník zakončuje druhým dotekem
- cvičení neprobíhá paralelně, ale střídavě z jedné a druhé strany
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 2x branka
- 6x kužel (klobouček)
- 4x meta
- 12x míč
- rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE