Střeleckým cvičením, které se zaměřují na zakončení útočné akce z prostoru ve velkém vápně jsme se věnovali v seriálu trojice cvičení Střelba v pokutovém území, který byl inspirován cvičením holandského trenéra Louise van Gaala, které použil v průběhu svého působení v Manchesteru United nebo v cvičeních Kombinace v okolí pokutového území

Název cvičení Zakončení po spolupráci dvojice útočníků napovídá, že cvičení je určeno pro týmy, které hrají v rozestavení s dvojicí útočníků vedle sebe, například ve výchozím rozestavení 4:4:2 nebo 3:5:2. Cvičení zvládnou hráči věkové kategorie žáků a dorostenců

Cíl průpravného cvičení:

Cílem střeleckého cvičení, které je organizováno proudovou metodou, je naučit dva útočníky přijmout míč a jednoduchou kombinační spolupráci si připravit pozici pro zakončení útočné akce. Vedle správného přijmutí míče po hráčích požadujeme správně načasovaný náběh a efektivitu v zakončení, protože akce je zakončena z prostoru pokutového území odkud statisticky padá nejvíce branek.
 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je pokutové území a jeho okolí
- na brankové čáře je postavena branka
- na obvodu a vně pokutového území jsou vyznačeny tři, respektive šest pozic:
(a) rozehrávající hráč stojí na brankové čáře, na úrovni malého vápna
(b) pozice podporujícího hráče je uprostřed boku velkého vápna
(c) pozice útočníka je 25 metrů od brankové čáry, na úrovni boku malého vápna
- pozice jsou i na druhé straně velkého vápna
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole:
(a) na pozici rozehrávajícího jsou dva hráči (A), respektive (F)
(b) na pozici podporujícího hráče hráč (B), respektive (E)
(c) na pozici levého útočníka hráč (C)
(d) na pozici pravého útočníka hráč (D)
- v brance chytá brankář (G)
- hráči (A) a (F) mají k dispozici dostatek míčů

 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) po zemi přihrává na krátko na hráče (B)
- po přihrávce vyráží hráč (A) vpřed, před sebe
- hráč (B) prvním dotekem míč naráží na rozehrávajícího hráče (A)
- po naražení hráč (B) přebíhá na pozici hráče (C)
- rozehrávající hráč (A) dává dlouhou přihrávku na pravého útočníka (D)
- po dlouhé přihrávce jde hráč (A) na místo hráče (B)
- v tento okamžik startuje vpřed levý útočník (C)
- pravý útočník (D) prvním dotekem hledá rozběhnutého útočníka (C)
- útočník (C) přijme míč a vede ho směrem do střelecké pozice
- levý útočník (C) akci zakončuje z prostoru pokutového území
- po zakončení přebíhá hráč (C) do zástupu hráčů (F)
- další akci zahajuje hráč (F) z druhé strany 

 

Varianty:

- cvičení je možné provádět pouze z jedné strany
- je možné posunout postavení dvojice útočníků do větší hloubky hřiště
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- přihrávka na útočníky musí jít vzduchem
- útočníci akci zakončují prvním dotekem
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 10x míč
- 6x kužel (meta, klobouček)
- případně rozlišovací trika
 

TIP REDAKCE