Už u cvičení Zakončení z vápna jako Lionel Messi jsme si říkali, že v jednoduchosti je krása. Obdobně tomu bylo i v druhé variantě cvičení Střelba po naražení a po příčné přihrávce, ve kterém zakončení předchází krátká příčná přihrávka jdoucí proti noze zakončujícího hráče. 

Cvičení s názvem Zápasové zakončení z prostoru před brankou respektuje statistiku, která vyhodnocuje prostory odkud padá nejvíce branek a současně útočníky vede k pohotovému zakončení s omezeným počtem doteků a po předchozím běžeckém zatížení.   


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je připravit zakončující hráče, především útočníky a ofenzivní záložníky, na zápasovou situaci, kdy útočící hráč zakončuje útočnou akci z prostoru pokutového území po přijmutí míče a krátkém vedení míče nebo rovnou prvním dotekem. Zakončující hráči před vlastní střelbou simulují pohyb a kondiční zatížení proběhnutím předem stanovené dráhy v podobě slalomu.    

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je pokutové území a jeho okolí
- na brankové čáře je postavena branka
- v rozích malého vápna jsou dvě výchozí pozice hráčů
- tři metry před hranou velkého vápna proti výchozím pozicím jsou zapichovací tyče
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře (G)
(b) 6 hráčů do pole (A-F) 
- brankář chytá v brance
- u levé výchozí pozice jsou hráči (A-C)
- u pravé výchozí pozice jsou hráči (D-F)
- všichni hráči kromě hráče (A) mají u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A) bez míče
- vyráží vpřed a obíhá zapichovací tyč, po své levé ruce
- poté probíhá mezi dvojicí zapichovacích tyčí
- a běží k pravé zapichovací tyči, kterou obíhá po své pravé ruce
- pokračuje během proti hráči (D)
- hráč (D) přihrává míč hráči (A)
- hráč (A) míč přijme, zpracuje ho, navádí do zakončení a střílí
- po zakončení akce hráč (A) přebíhá do druhého zástupu výchozích hráčů
- hráč (D) po přihrávce pokračuje cvičení z druhé strany
- cvičení se opakuje

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 


Varianty:

- útočící hráč musí zakončovat prvním dotekem
- je možné změnit výchozí postavení hráčů a dvojice zapichovacích tyčí
- finální přihrávka na zakončujícího hráče jde:
(a) z ruky vzduchem od nahrávajícího hráče
(b) autovým vhazováním k noze zakončujícího
- cvičení je určeno maximálně pro 10 hráčů
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 


Pomůcky:

- 1x branka (přenosná)
- 2x kužel (meta, klobouček)
- 2x zapichovací tyč nebo tréninková figurína
- 8x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE