Uvolnění křídelního prostoru a náběh do něj jsme nacvičovali v cvičeních Uvolnění krajního obránce na křídle nebo v druhé části cvičení Založení útoku od krajního obránce, ve kterém jsme se zaměřili na nácvik založení postupného útoku, který zakládá rozehrávkou krajní obránce.

Taktické cvičení pojmenované Diagonální přenesení hry po kombinaci ve středu vede hráče k nácviku vedení útoku ve středu hrací plochy pomocí jednodotekové přízemní kombinace s následným přenesením těžiště hry do křídelního prostoru na krajního hráče, který centruje na trojici nabíhajících útočníků.   

 

Cíl taktického cvičení:

Cílem taktického cvičení je nácvik vedení postupného útoku, který je založen středním obráncem nebo středním záložníkem. Středový hráč rozehrává přízemní kombinaci mezi středovými hráči, po které následuje diagonální přenesení hry do křídelního prostoru. Křídelní hráč adresnou přihrávkou do pokutového území hledá jednoho z trojice nabíhajících hráčů. Po nabíhajících hráčích požadujeme správný výběr místa, tak aby byl pokryt co největší prostor pokutového území.   

 

 

Organizace taktického cvičení:

- herním prostorem cvičení je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- pět metrů před pokutovým územím je vyznačen čtverec
- velikost středového čtverce je 10x10 metrů  
- v pravém křídelním prostoru, na úrovni horních vrcholu je křídelní pozice
- v prostoru středového kruhu je pozice středového/rozehrávajícího hráče
- cvičení je určeno pro:
(a) brankáře (G)
(b) 10 hráčů do pole (A-E)
- na výchozí pozici:
(a) středového rozehrávajícího hráče (A) jsou dva hráči
(b) středního záložníka (B), u levého dolního vrcholu čtverce jsou dva hráči 
(c) levého útočníka (C), v levém horním vrcholu čtverce jsou dva hráči
(d) pravého útočníka (D), v pravém horním vrcholu čtverce jsou dva hráči
(e) pravého křídelního hráče (E), v křídelním prostoru na úrovni útočníků   
- brankář (G) chytá v brance
- hráči (A) mají k dispozici dostatek míčů

 

 

Popis taktického cvičení:

- cvičení zahajuje středový hráč (A)
- hráč (A) po zemi přihrává na pravého útočníka (D)
- po přihrávce se hráč (A) rozbíhá vpřed ke křídelnímu hráči (E)
- ve stejný okamžik se proti hráči (D) rozbíhá záložník (B)
- útočník (D) naráží prvním dotekem pod sebe na záložníka (B)
- po naražení se pravý útočník otáčí a nabíhá na zadní tyč do pokutového území
- ve stejný okamžik se rozbíhá i levý útočník (C)
- který se do kombinace nezapojuje a nabíhá do prostoru před první tyč
- záložník (B) posouvá míč na rozehrávajícího hráče (A)
- rozbíhá se křídelní hráč (E)
- středový hráč (A) dává dlouhou diagonální přihrávku na rozběhnutého hráče (E)
- střední záložník (B) nabíhá směrem k brance, aby pokryl prostor pro odražený míč
- křídelní hráč (E) přijme míč a krátce ho vede k brance
- adresným centrem hledá hráč (E) jednoho z nabíhajících hráčů
- hráči nabíhající do pokutového území (C), (D) a (B) zakončují akci
- cvičení se opakuje 
 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné výchozí postavení postavit do větší/menší hloubky hrací plochy
- cvičení je zahájeno výkopem/výhozem od brankáře (náhradního)
- cvičení je možné provádět z druhé strany nebo střídavě z obou stran
- diagonální přihrávka do křídelního prostoru musí jít po zemi
- minimální počet hráčů je 5 a brankář
- cvičení je zahájeno výhozem/výkopem brankáře
- centrovaný míč z křídelního prostoru jde:
(a) vzduchem
(b) po zemi
- do pokutového území je možné místo tréninkových figurín zařadit obránce 
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázek na YouTube   

 

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 6x kužel 
- 2x tréninková figurína
- 10x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE