Efektivita spolupráce útočníků a záložníků často rozhoduje o tom, zda týmové útočné snažení bude zakončeno vstřelením branky. Věnovali jsme se tomu v cvičení inspirovaném tréninkovým cvičením španělského klubu Villarreal CF Centr, zakončení a sprint zpět nebo v cvičení Zakončení útočné akce křídelním hráčem, kde bylo cílem naučit křídelní hráče seběhnout si na útoční polovině do hloubky pole pro přízemní přihrávku od krajního obránce, míč přijmout, otočit se s ním a navést ho směrem k hrotovému útočníkovi. 

Cvičení s názvem Zakončení po kombinaci a seběhnutí křídelního hráče je zaměřeno na nácvik přijmutí přihrávky útočníkem zády k brance soupeře, jednoduché kombinace s křídelním záložníkem a zakončení útočné akce ze střelecké pozice, která je ze strany branky.

Cvičení určená pro křídelní hráče:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik přijmutí přihrávky útočníkem z hloubky pole od středového hráče, zpracování míče útočníkem a následné zapojení křídelního hráče do kombinace. Křídelní hráč míč přijme a navádí ho do střelecké pozice z boku, odkud může akci individuálně zakončit. Před zakončením po hráči požadujeme perfektní zpracování a krátké navedení do správného prostoru.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- v těžišti poloviny hrací plochy je postaven čtverec
- čtverec má rozměry 10x10 metrů
- rohy středového čtverce jsou vyznačeny pomocí zapichovacích tyčí
- v levém i pravém křídelním prostoru, na úrovni středu čtverce jsou křídelní pozice
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře (G)
(b) 5 hráčů do pole (A-E)
- hráči stojí na třech výchozích pozicích:
(a) útočník (A) uvnitř kruhové výseče před pokutovým územím
(b) u pravé křídelní pozice stojí hráč (B) a (C)
(c) u levé křídelní pozice jsou hráči (D) a (E)
- před středovým kruhem směrem k brance stojí trenér (T)
- trenér (T) má k dispozici dostatek míčů

 

 

Popis průpravného cvičení:

- útočník (A) sbíhá do hloubky pole, do čtverce ze zapichovacích tyčí
- trenér (T) přihrává po zemí na sbíhajícího útočníka
- uvnitř středového čtverce útočník (A) míč přijme 
- s míčem u nohy hráč (A) obchází pravý dolní roh (tyč) středového čtverce
- poté co obejde hráč (A) tyč, tak přihrává po zemi na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce hráč (A) jde do tandemového náběhu okolo hráče (B)
- hráč (B) míč přijme a navádí ho směrem k brance soupeře
- hráč (A) ho obíhá přibližně do prostoru rohu pokutového území
- hráč (B) přihrává na hráče (A) a pokračuje směrem k brance
- hráč (A) přihrává do střelecké pozice na hráče (B)
- hráč (B) míč přijme, krátce ho vede a akci zakončuje střelbou s cílem vstřelit branku
- po skončení akce:
(a) hráč (B) jde na pozici útočníka
(b) hráč (A) se řadí do zástupu křídelních hráčů na pravé straně 
- další opakování zahajuje pohybem hráč (B)

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

 

Varianty:

- místo trenéra nahrává útočníkovi druhý brankář nebo jiný hráč
- je možné změnit:
(a) polohu čtverce tvořeného zapichovacími tyčemi
(b) upravit výchozí polohu křídelních hráčů
- cvičení je možné provádět pouze z jedné strany
- cvičení na útočníka (A) od trenéra jde:
(a) vzduchem
(b) odrazem od země
- do pokutového území je možné umístit 2-3 tréninkové figuríny pro zvýšení náročnosti střelby
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube   

 

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 4x zapichovací tyče
- 2x kužel
- 10x míč
- případně rozlišovací trika 

 

TIP REDAKCE