Kombinacím, které jsou založené na proudovém principu, kdy hráči mění své pozice a postupně po nich rotují jsme se věnovali v cvičeních Kombinace a přihrávky ve skupině nebo Mini kombinace pro dva a tři hráče, ve kterém bylo cílem naučit hráče měnit rytmus hry při přízemní, často jednodotekové kombinaci.


Cvičení Postupná kombinace s uvolněním do středu je cvičením vhodným pro rozcvičení nebo průpravnou část v tréninku, do kterého chcete zařadit cvičení Prokombinuj se k zakončení, protože hráči si v něm osvojí základní principy kombinace, která předchozí zakončení.


Taktická cvičení zaměřená na rotaci a výměnu pozic hráčů:


Cíl taktického cvičení:

Cílem cvičení, které je organizováno proudovou metodou, je nácvik jednoduché přízemní kombinaci s omezeným počtem doteků, která je přípravou pro zahrání finální přihrávky na nabíhajícího hráče ve středu pole. Cílem je správné načasování přihrávek i náběhu, to vše s rotací hráčů po jednotlivých pozicích. Po hráči, který se uvolňuje do středu, požadujeme přijmutí míče a jeho intenzivní vyvedení směrem vpřed. 

 

 

Organizace taktického cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník 
- rozměry herního prostoru jsou 18x25 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- herní prostor je rozdělen na pomyslné třetiny
- před pravým dolním rohem a pod levým horním rohem je vyznačen trojúhelník
- dva dolní vrcholy jsou na úrovni bližší třetiny hrací plochy
- délka této strany je 6 metrů
- nejvzdálenější vrchol trojúhelníku je na úrovni vzdálenější třetiny hrací plochy
  - cvičení je určeno pro 10 hráčů do pole (A-E)
- na pozici rozehrávajících hráčů jsou hráči (A) a (E)
- na pozici zakončujícího je hráč (B)
- na pozici finálního nahrávače je hráč (D)
- na pozici hráče nejvzdálenějšího od rozehrávače je hráč (C)
- hráči (A) a (E) stojí proti nejvzdálenějšímu vrcholu trojúhelníku, na kratší straně herního prostoru
- hráč (B) u vnitřního vrcholu trojúhelníku
- hráč (C) u nejvzdálenějšího vrcholu
- hráč (D) u vnějšího vrcholu trojúhelníku
- hráči (A) na obou stranách mají míč

 

 

Popis taktického cvičení:

- cvičení probíhá paralelně současně z obou stran
- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) přihrává po zemi na hráče (B)
- po přihrávce vyráží hráč (A) vpřed 
- hráč (B) prvním dotekem naráží míč zpět na rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (B) se po přihrávce otáčí na opačnou stranu a nabíhá do středu hrací plochy
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (C)
- hráč (C) naráží míč na hráče (D)
- hráč (D) dává finální přihrávku na rozběhnutého hráče (B)
- hráč (B) míč přijme a krátce ho vede na druhou stranu herního prostoru
- hráč (B) přihrává na hráče (E) ve druhém zástupu
- po zakončení akce se:
(a) hráč (B) přesouvá mezi rozehrávající hráče (E) na druhou stranu
(b) hráč (A) se přesouvá na pozici hráče (D)
(c) hráč (D) přebíhá na pozici hráče (C)
(d) hráč (C) přebíhá na pozici zakončujícího hráče (B)
- další akci zahajují současně hráči (E)

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

 

- je možné změnit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je možné provádět z druhé strany (levá/pravá)
- akce je zahájena autovým vhazováním
- cvičení neprobíhá paralelně, ale střídavě z jedné a druhé strany
- po odehrání míče provádí hráči obratností/koordinační cvik
- hráč na kterého směřuje finální přihrávka míč rozehrávajícím hráčům dovede u nohy
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube   

 

 

Pomůcky:

- 6x kužel (klobouček)
- 4x meta
- 10x míč
- rozlišovací trika


TIP REDAKCE