V cvičení Rotační kombinace ve třech, německého reprezentačního trenéra Joachima Löwa, bylo hlavním cílem nácvik rotace, výměny místa a pohybu hráčů bez míče. V cvičení Klamavý pohyb od obránce a kombinace je hlavním záměrem cvičení naučit hráče uvolňovat se od pomyslného obránce.

Cvičení s názvem Kombinace s rotací a tandemem, které je určeno pro 10 hráčů do pole, v sobě kombinuje jak nácvik rotace hráčů na svých pozicích, výběr a výměnu místa, tak odpoutání se od bránícího soupeře a uvolnění se do tandemového náběhu. 

  
Tipy na cvičení zaměřené na kombinaci, rotaci hráčů a uvolnění se do prostoru:


Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je nácvik spolupráce čtyř hráčů, ve které tři hráči svou přípravnou, jednoduchou kombinací připraví prostor pro náběh čtvrtého hráčů do tandemu. Cílem cvičení je uvolnit hráče i prostor a zahrát předfinální přihrávku na rozběhnutého hráče. Po kombinujících hráčích požadujme precizní technické provedení, správný výběr místa a načasování přihrávek. Nutnou podmínkou úspěšného zvládnutí herní situace je komunikace mezi hráči. 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<
 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 22x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve svislé osy herního prostoru jsou dva kužely
- kužely jsou v vzdálenosti 5 metrů od dolní a horní strany
- ve vodorovné ose herního prostoru, ve středu kratších stran jsou dvě zapichovací tyče
- zapichovací tyče jsou 2 metry od bočních stra
- cvičení je určeno pro 10 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva týmy (červení a bílí)
- v každém týmu je pět hráčů (A-E):
(a) ve středu dolní strany stojí hráči (A) a (B)
(b) u středového kuželu stojí hráč (C)
(c) v prostoru u zapichovací tyče je hráč (D)
(d) v pravém dolním rohu je hráč (E)
- obdobně, pouze na druhé straně je postavena druhá pětice hráčů
- hráči (A) mají u nohy míč 
                                           

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajují současně hráči (A)
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (C)
- hráč (A) se po přihrávce rozbíhá vpřed do prostoru
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč na rozehrávajícího hráče (A)
- okamžitě po naražení hráč (C) hledá prostor pro přijmutí míče od hráče (D)
- hráč (A) přihrává na hráče (D)
- po přihrávce jde hráč (A) na pozici hráče (C)
- hráč (D) opět na jeden dotek naráží míč na hráče (C)
- v tento okamžik se do tandemového náběhu rozbíhá hráč (E)
- hráč (C) dává míč do volného prostoru na hráče (E)
- po přihrávce jde hráč (C) na pozici hráče (D)
- hráč (D) přebíhá na pozici hráče (E)
- hráč (E) prvním dotekem přenáší hru na hráče (B) ze druhé skupiny 
- po přihrávce jde za míčem do zástupu na druhé straně
- cvičení se opakuje
           

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení zapichovacích tyčí
(c) změnit tvar  herního prostoru (čtverec, jiný obdélník)
- cvičení je možné provádět:
(a) v opačném směru
(b) pouze s jedním míčem
- maximální počet hráčů je 12
- hráči nabíhající do tandemu před přihrávkou obejdou s míčem roh herního prostoru
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x meta
- 2x kužel
- 2x zapichovací tyč
- 2x míč
- případně rozlišovací trika

 


TIP REDAKCE