Obvykle se cvičení v úvodní části a pro rozcvičení, s postupujícími týdny přípravného a soutěžního období, přes veškerou snahu trenéra a celého realizačního týmu, stávají stereotypními. Trenéři by však měli udělat vše proto, aby se vyhnuli monotónnosti, protože tak zásadně ovlivňují kvalitu hlavní části tréninku.   

Nedílnou součástí každého tréninku i přípravy před zápasem je rozcvičení a příprava na zatížení. Opakující se cvičení před tréninkem a zápasem jsou pro hráče nezábavné a demotivující. V důsledku hráči mají tendenci stereotypní cvičení šidit, nejsou pak připraveni na trénink ani na zápas. Navíc hrozí velké riziko zbytečných zranění. 

 

 

Tipy na cvičení pro úvod tréninku a rozcvičení:

 


Tottenham Hotspur FC: Předzápasové rozcvičení jednoduchou kombinací

Cílem cvičení pro předzápasové rozcvičení je připravit hráče na zatížení v zápase, případně před tréninkem, pomocí přihrávek, naražení míče na malém prostoru, uvolnění se do prostoru, včetně správného výběru místa, pohybu za míčem, přijmutí míče a jeho vedení. Během rozcvičení po hráčích požadujeme koncentraci na jednotlivé herní činnosti a správné technické provedení, včetně rychlosti a přesnosti provádění srovnatelné se zápasem.

Cvičení je inspirováno tréninkem, respektive předzápasovým rozcvičením Tottenham Hotspur FC, účastníka anglické Premier league. Cvičení s názvem Předzápasové rozcvičení jednoduchou kombinací je určeno pro deset hráčů, kteří se připravují na mistrovské utkání. Cvičení probíhá formou kombinace s míčem, pohybu nez míče, výběru místa a komunikace mezi hráči.

 


Načasovaná přihrávka do běhu

Cílem cvičení je rozvíjet u hráčů dovednost správně načasovat přesnou přízemní přihrávku na rozběhnutého spoluhráče, tak aby mohl prvním dotekem míč přihrávat na dalšího spoluhráče nebo míč prvním dotekem narážel míč zpět na rozehrávajícího. Po hráčích s míčem rozvíjíme schopnost odhadnout jak rychle je spoluhráč rozběhnutý a s jakou razanci je třeba dávat přihrávku.  

Cvičení je určené především pro kategorie starších přípravek a mladších žáků, cvičení je vhodné zařadit do rozcvičení před tréninkem, ve kterém je kladen velký důraz na přesnost a načasování přihrávek, kombinaci a komunikaci mezi hráči.  

 

 

Přihrávky a naražení ve dvou dvojicích

Cílem cvičení je intenzivní nácvik přihrávek, naražení a jednoduché kombinace, včetně naběhnutí do volného prostoru a přijmutí míče od spoluhráče. S ohledem na počet hráčů jsou všichni čtyři hráči neustále v kontaktu s míčem a maximálně využívají cvičení pro velký počet doteků s míčem. Po odehrání míče je cílem naučit hráče vyrazit do prostoru, zorientovat se a najít si prostor pro další zapojení do kombinace. 

Cvičení určené pro rozcvičení, kterém rozvíjíme schopnost kombinovat, přihrávat, narazit si míč a uvolnit se do volného prostoru jsme pojmenovali Přihrávky a naražení ve dvou dvojicích. Cvičení hráče plně zaměstnává a hráči nemají v cvičení zbytečné prostoje a čekání.  

 


Komplexní cvičení pro 10 hráčů

Cílem cvičení je připravit hráče na zatížení v tréninkové jednotce a to herní formou, za pomoci jednoduché kombinace, pohybu po odehrání míče spojeného s výběrem místa, načasování přihrávek, naražení na malém prostoru, přijmutí míče a jeho dynamické vedení. Hráči si během krátkého časového úseku vyzkouší všechny obvyklé herní činnosti.  

Cvičení je organizačně nenáročné, organizováno je proudovou metodou a určeno je pro věkovou kategorii mladších a starších žáků. Dynamičtější varianty cvičení je možné použít i jako předzápasové rozcvičení hráčů do pole., kteří jsou v základní sestavě.

 

 

Náběhy krajních hráčů po sklepnutí středového hráče

Cílem cvičení je nácvik jednoduché kombinace trojice hráčů, ve které se objevuje seběhnutí středového hráče proti hráči s míčem, dlouhá přihrávka na tohoto hráče, správné načasování náběhu od třetího z hráčů zapojených do kombinace a pohyb hráčů po odehrání míče. U přihrávek dbáme, stejně jako u náběhu, na správné načasování a razanci přihrávky.    

Cvičení je určeno pro skupinové rozcvičení týmu, který je rozdělen na dvě, případně tři skupiny. Trojice hráčů vede přímočarou kombinaci, která je zahájena přihrávkou na středového hráče, který míč poté sklepává a zapojuje do kombinace třetího hráče.  

 


Tipy na předzápasové cvičení pro rozcvičení:


>>> Rozcvička, správné zahřátí před tréninkem i zápasem, co by (ne)měla mít <<<