Cvičením, ve kterých hráči provádí několik herních činností za sebou, jsme se věnovali v článcích Otoč se a prokombinuj se vpřed nebo Sled odskočení od soupeře, které bylo zaměřeno na uvolnění obsazeného hráče do prostoru a přijmutí přihrávky na krátkou nebo střední vzdálenost s následným rychlým vyvedením míče.

Cvičení s názvem Otoč se s míčem a zapoj do hry spoluhráče je určeno pro skupinový trénink 8-10 hráčů, především pro věkovou kategorii mladších a starších žáků. Cílem je naučit hráče spolupracovat při kombinaci a pracovat s míčem, s častými změnami směru a klamnými pohyby.   

 

Tipy na cvičení zaměřené na nácvik sledu několika herních činností:

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik sledu herních činností, kombinace a spolupráce mezi hráči, přijmutí míče a práce s ním, především pak změny pohybu s míčem, včetně klamavých pohybů. Individuální práce s míčem se střídá s kombinací, naražením a vedením míče. Kromě klamavých pohybu s míčem po hráčích vyžadujeme hru prvním, druhým dotekem.  Hráči se postupně vystřídají na všech pozicích a jsou často v kontaktu s míčem.      

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 16x20 metrů
- horní rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí dvou met
- dolní rohy herního prostoru jsou vyznačeny dvojicí kuželů
- kužely jsou i ve středu bočních stran a horní strany
- poslední kužel je v těžišti herního prostoru 
- cvičení je určeno pro  8 hráčů do pole (A-H):
(a) rozehrávající hráči (A) a (B) jsou u horního středového kuželu
(b) u středového kuželu je hráč (C)
(c) ve středu pravé strany je hráč (D)
(d) hráč (E) je v pravém dolním rohu
(e) v levém dolním rohu stojí hráč (F)
(f) ve středu levé strany je hráč (G)
(g) u levého horního rohu stojí hráč (H)
- rozehrávající hráči mají u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) přihrává po zemi na středového hráče (C)
- vyráží a jde na jeho pozici 
- hráč (C) míč přijme a vráží s ním vpřed
- po několika metrech míč zasekne a vede ho směrem na hráče (E)
- hráč (C) dává dlouhou přihrávku na hráče (E)
- po přihrávce jde na jeho pozici
- ve stejný okamžik se do prostoru rozbíhá hráč (D)
- hráč (E) naráží míč na rozběhnutého hráče (D) a jde na jeho pozici
- hráč (D) míč přijme a mění směr tak, že klamným pohybem se otočí dokola
- poté hráč (D) přihrává na hráče (G) a jde za míčem
- hráče (G) prvním dotekem nahrává na hráče (F) a vyráží proti němu a jde na jeho pozici
- hráč (F) přihrávkou hledá hráče (D) a po ní vyráží směrem vpřed
- hráč (D) naráží míč na rozběhnutého hráče (F)
- po přihrávce jde hráče (D) na pozici hráče (G)
- hráč (F) prvním dotekem přihrává na hráče (H)
- hráče (H) na jeden dotek naráží zpět na hráče (F) a rozbíhá se k rozehrávajícím hráčům
- hráč (F) přihrává na rozběhnutého hráče (H) a jde na jeho pozici
- hráč (H) přijme míč a vede ho mezi rozehrávající
- další akci zahajuje hráče (B) 

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) změnit postavení středového kuželu
(c) tvar herního prostoru na čtverec
- rozehrávající hráč cvičení zahajuje autovým vhazováním
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- maximální počet hráčů je 12
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 6x kužel  
- 2x meta
- 4x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE