Jednou z možností, jak překonat zformovaný obranný blok soupeře, který je vysunutý, jsou průnikové přihrávky. Průnikovým přihrávkám jsme se věnovali v několika cvičeních, například v rozcvičení to byly Jednoduchá průniková přihrávka v pohybu nebo Připrav si průnikovou přihrávku, ve kterém po hráčích požadujeme komunikaci během přípravné kombinace.

V cvičení Průniková přihrávka s kombinací, které je inspirováno tréninkem fotbalového klubu z ostrovů Middlesbrough FC. Podobně jako cvičení Zakončení po sklepnutí a průnikové přihrávce je přípravná kombinace a průniková přihrávka zakončena, ale v tomto případě do jedné z malých branek.   

 
Tipy na cvičení zaměřené na nácvik průnikové přihrávky:

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem tréninkového cvičení je nácvik průnikové přihrávky na hráče stojícího na hraně ofsajdového postavení, po hráčích požadujeme správné načasování přihrávka od hráče zahrávajícího finální přihrávku. Po hráčích, kteří si nabíhají na průnikovou požadujme, aby si pohlídali své postavení, aby se nedostali do ofsajdového postavení. Po přijmutí je důležité zapojit i ostatní spoluhráče do kombinace. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 25x15 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- na polovině hrací plochy jsou rozestaveny tři tréninkové figuríny v řadě
- rozestupy tréninkových figurín jsou 2 metry
- na obvodu a uvnitř herního prostoru je vyznačeno 7 výchozích pozic:
(a) rozehrávající hráči stojí uprostřed dolní strany
(b) v jedné čtvrtině délky od dolní strany, dva metry od bočních stran jsou dvě pozice nahrávačů
(c) na koncové čáře, dva metry od bočních stran jsou další dvě pozice nahrávačů
(d) v jedné čtvrtině délky od horní strany, na bočních stranách jsou poslední dvě pozice nahrávačů 
- cvičení je určeno pro 10 hráčů do pole  (A-J):
(a) na pozici rozehrávajících jsou hráči (A) a (B)
(b) na pozici dolních nahrávačů jsou hráči (I) vlevo a (J) vpravo
(c) na pozici středních nahrávačů jsou hráči (G) vlevo a (H) vpravo
(d) na pozici horních nahrávačů jsou (E) vlevo a (F) vpravo
(e) hráči (C) a (D) jsou mezi dolní stranou a tréninkovými figurínami
- hráč (A) má míč    

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (C) pohybem proti hráči (A) s míčem
- hráč (C) se obrací a vyráží od hráče (A)
- hráč (A) zahrává přihrávku do běhu na hráče (C)
- po přihrávce jde hráč (A) do pozice bližšího středového hráče
- ve stejný okamžik se po hraně ofsajdového postavení rozbíhá hráč (D)
- hráč (C) dává průnikovou přihrávku na rozběhnutého hráče (D)
- hráč (C) následně jde na pozici vzdálenějšího středového hráče
- hráč (D) přijme míč a krátce ho vede směrem na hráče (F), kterému přihrává
- hráč (D) jde za míčem, na pozici hráče (F)
- hráč (F) krátce míč vyvádí na hráče (H), kterému na po zemi přihrává a pokračuje vpřed
- hráč (H) prvním dotekem naráží míč zpět na hráče (F)
- hráč (H) se po naražení otáčí a běží proti hráči (J)
- hráč (F) dává delší přízemní přihrávku na hráče (J)
- po odehrání míče jde hráč (F) na pozici hráče (H)
- hráč (J) opět prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (H)
- hráč (H) dává přihrávku na rozehrávajícího hráče (B)
- hráč (H) jde po přihrávce na hráče (J)
- hráč (J) se řadí mezi rozehrávající hráče
- další akci zahajuje hráč (B), kterou hráči povedou na opačnou stranu    

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení a rozestupy tréninkových figurín
- cvičení je možné provádět pouze na jedné straně (7-8 hráčů)
- cvičení je možné zahájit autovým vhazováním
- maximální počet hráčů je 12
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 3x tréninková figurína
- 2x míč
- 4x kužel
- 7x meta
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE