Nácviku střelby a zakončení, které je organizováno proudovou metodou - na dvě proti sobě stojící branky - současně jsme se věnovali v cvičeních Střelba po tandemu z hloubky pole nebo v cvičení Zakončení po sklepnutí a průnikové přihrávce, které  mělo za cíl vedle nácviku zakončení i přípravnou jednodotekovou kombinaci.

Cvičení s názvem Zakončení po vedení míče a naražení je zaměřeno na přípravu střelecké pozice pro zakončujícího hráče, přípravě střelecké pozice předchází intenzivní vedení míče, následně zahájení kombinace na jeden dva doteky, uvolnění útočníka sbíhajícího z hloubky pole a zakončení, které je v některých variantách cvičení limitováno tréninkovými figurínami. Tréninkové figuríny lze využit i z pozice útočníka, který za ni může schovat svoji střelu.  

 

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, určeno je jak mládežnickým týmům (U12-U19), tak týmům dospělých. Je organizováno proudovou metodou, hráči se postupně vystřídají na všech pozicích.Tipy na cvičení zaměřené na nácvik střelby proudovou metodou:

 


Cíl průpravného cvičení:

Cílem tréninkového střeleckého cvičení je nácvik zakončení po předchozí kombinaci, několika naražení a vedení míče. Po zakončujícím hráči požadujeme, aby se před střelbou zapojil do kombinace, využil své spoluhráče pro připravení střelecké pozice, která by vždy měla být v pokutovém území, odkud statisticky je vstřeleno nejvíce branek.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je prostor dvou pokutových území
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na dolní a horní straně herního prostoru jsou postaveny branky
- a kužely, vždy 5 metrů od rohové mety, nahoře i dole
- ve středu bočních stran jsou postaveny kužely 
- uvnitř herního prostoru jsou umístěny dvě mety
- jsou v prostoru pravého horního a levého dolního rohu
- mety jsou na úrovni boku malého vápna, ve vzdálenosti 11 metrů od brankové čáry
- cvičení je určeno pro:
(a) 2 brankáře
(b) 8 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dvě skupiny po čtyřech (modří x žlutí)
- každá skupina hráčů pracuje nezávisle
- na brankové čáře, u pravého dolního kuželu stojí hráči (A) a (B)
- na brankové čáře, u pravého horního kuželu stojí hráč (C)
- hráč (C) stojí u pravé horní mety, která je v prostoru
- brankáři chytají v brankách
- hráči (A) a (B) mají k dispozici dostatek míčů

 


Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (B)
- intenzívně vede míč směrem k pravému prostřednímu kuželu
- kužel s míčem u nohy obchází tak, aby ho měl po levé ruce
- poté co obejde kužel, tak po zemi přihrává hráči (D)
- po přihrávce je hráč (B) v pohybu proti hráči (C)
- hráč (D) prvním dotekem míč na ráží před sebe na rozběhnutého hráče (B)
- hráč (B) přihrává na hráče (C) a jde na jeho pozici
- hráč (C) míč přihraje na hráče (D), který se podruhé zapojuje do kombinace
- hráč (C) po přihrávce vyráží vpřed směrem k brance
- hráč (D) prvním dotekem naráží míč do středu pole na zakončujícího hráče (C)
- hráč (D) po naražení přebíhá mezi rozehrávající
- zakončující útočník (C) míč přijme a navádí ho do pozice ideální pro zakončení
- poté z prostoru pokutového území akci zakončuje
- po zakončení se vrací na pozici hráče (D)
- cvičení probíhá paralelně v obou skupinách, na protisměrné branky
- další akci zahajuje hráč (A) 

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) prodloužit herní prostor
(b) zúžit herní prostor 
(c) počet hráčů v cvičení, maximum je 14 hráčů do pole
- cvičení je zahájeno vedením míče "slabší" nohou
- hráči mohou zakončovat cvičení z prostoru před pokutovým územím
- cvičení zahajuje přihrávkou brankář
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 2x branka
- 12x míč
- 6x kužel
- 6x meta
- 4x tréninková figurína (varianty)
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE