Nácviku hry prvním dotekem při kombinaci jsme se věnovali v cvičeních Vyraž po kombinaci na jeden dotek nebo Rychlá kombinace prvním dotekem, které se zaměřuje také na spolupráci a komunikaci hráčů během kombinace a schopnost hráčů variabilně reagovat na vzniklou herní situaci. Být připraven na to, že o úspěchu nebo neúspěchu rozhoduje precizní provedení přihrávky na jeden dotek.

Cvičení s názvem Kombinace čtyř hráčů v neustálém pohybu se vedle kombinace a techniku hry prvním dotekem zaměřuje především na pohyb hráčů po odehrání míče, rotaci hráčů a výměnu místa, tak aby hráči byli v neustálém pohybu a vtaženi do hry. 

    

Tipy na cvičení zaměřené na hru prvním dotekem:

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik kombinace, spolupráce hráčů při hře první dotekem a okamžitým pohybem hráčů po odehrání míče, tak abych si vytvořili prostor pro přijmutí další přihrávky, včetně správného postavení těla. Po hráčích požadujeme správné technické provedení přihrávky prvním dotekem, vyražení po odehrání míče a zvládnutí naražení míče po předchozím delším běžeckém zatížení. 

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 10x6 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí červených met
- pozice hráčů jsou vyznačeny pomocí žlutých met:
(a) pozice rozehrávajících hráčů ve středu horní strany
(b) pozice středového hráče v podélné ose prostoru, ve dvou třetinách od dolní strany
(c) pozice krajních hráčů na bočních stranách, v jedné třetině od dolní strany
(d) pozice narážeče ve středu  dolní strany
- na pozici rozehrávajících hráčů jsou hráči (A) a (B)
- na pozici středového hráče hráč (C)
- na pozici krajního hráče vpravo hráč (D)
- na pozici nahrávače hráč (E)
- hráč (A) má u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A), který přihrává na hráče (C)
- okamžitě po rozehrání hráč (A) vyráží vpřed, směrem na hráče (D)
- hráč (C) prvním dotekem míč naráží na rozběhnutého hráč (A)
- okamžitě po naražení se hráč (C) otáčí čelem proti nahrávači (E)
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na nahrávače (E)
- po přihrávce hráč (A) vyráží za míčem, obíhá nahrávače (E) a jde na pozici středového hráče
- nahrávač (E) míč prvním dotekem vrací na středového hráče (C)
- středový hráč (C) pokračuje v jednodotekové kombinaci a naráží míč na hráče (D)
- po naražení hráč (C) vyráží k volné boční pozici
- hráč (D) prvním dotekem přihrává na hráče (B)
- po závěrečné přihrávce přebíhá hráč (D) mezi rozehrávající hráče
- cvičení se opakuje

 

 

Trenérské poznámky:

- doporučený interval zatížení je mezi 45-90 vteřinami
- interval odpočinku je v dostačující 15-30 vteřin
- doporučujeme provádět takový počet intervalu, kolik je v cvičení hráčů
- tak, aby se všichni vystřídali na pozici pasivního nahrávače
- při cvičení je třeba dbát na techniku provedení prvního doteku a kvalitu přihrávky

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení středového hráče (mimo osu, jiná hloubka)
(b) postavení bočních hráčů (jiná hloubka, různá hloubka)
- cvičení je možné provádět pouze na jedné straně
- hráči při kombinaci mohou používat pouze "slabší" nohu
- cvičení je určeno:
(a) minimálně pro 5 hráče
(b) maximálně pro 7 hráčů 
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube   

 

 

Pomůcky:

- 4x meta (červené)
- 5x meta (žlutá)
- 1x míč
- 2x rozlišovací triko

 

TIP REDAKCE