Taktickým cvičením zaměřeným na nácvik vedení útoku a útočné kombinace, která je zakončena střelbou, jsme se věnovali cvičením Postupná kombinace středem se zakončením nebo Zakončení po tandemu středního záložníka, které je zakončeno tandemovým náběhem středního nebo defenzivního záložníka z hloubky hrací plochy a zakončením střelbou z prostoru pokutového území.  

Cvičení s názvem Útok středem hřiště a zakončení pro 2 útočníky je určeno především týmům, které nastupují v rozestavení, kdy vedle sebe nastupují dva útočníci. Zaměřujeme se na přípravu zakončení pro jednoho z dvou hrotových útočníků, který přijme míč  a navádí ho do výhodné střelecké pozice. 


Tipy na cvičení zaměřené na vedení útoku:

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik vedení útoku, útočné kombinace středem hrací plochy z prostoru středového kruhu, pomocí krátkých, přízemních přihrávek a finální přihrávky na jednoho z dvojice útočníků, který míč přijme a navádí ho do zakončení. Po hráčích požadujeme dobré technické provedení přihrávek, výběr místa, rotaci na pozicích  po odehrání míče a střelbu z prostoru pokutového území.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- v ose hrací plochy, v prostoru před pokutovým územím je postaveno 5 výchozích pozic:
(a) v ose hrací plochy, 25 metrů  od hrany velkého vápna je pozice rozehrávajícího hráče
(b) 14 metrů od hrany velkého vápna jsou v rozestupu 8 metrů dvě pozice
(c) 3 metry od hrany velkého vápna jsou v rozestupu 16 metrů dvě pozice
- cvičení je určeno pro:
(a) 7 hráčů do pole (A-G)
(b) 1-2 brankáře
- na pozici rozehrávajících hráčů jsou (A), (F) a (G)
- na pravé střední pozici je hráč (B)
- na levé střední pozici je hráče (C)
- na pozici pravého útočníka je hráče (D)
- na pozici levého zakončujícího útočníka je hráče (E)
- rozehrávající hráči mají k dispozici dostatek míčů

 

 

Popis průpravného cvičení

- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A) s míčem
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (B)
- po přihrávce vyráží hráč (A) proti hráči (B)
- hráč (B) prvním dotekem naráží míč zpět na rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (B) po narážení vyráží směrem na hráče (C)
- hráč (A) znovu přihrává na rozběhnutého hráče (B)
- po přihrávce jde hráč (A) na pozici hráče (B)
- hráč (B) přihrává na hráče (C), který mu míč okamžitě na jeden dotek vrací
- poté se hráč (C) rozbíhá směrem na hráče (D)
- hráč (B) naráží míč na rozběhnutého hráče (C) a jde na jeho pozici
- hráč (C) přihrává na hráče (D) a jde za míčem
- hráč (D) na jeden dotek přihrává zpět na hráče (C)
- po naražení se hráč (D) rozbíhá směrem na hráče (E)
- hráč (C) přihrávkou nachází běžícího hráče (D) a poté přebíhá na jeho pozici
- hráč (D) dává finální přihrávku na útočníka (E)
- po přihrávce se hráč (D) přesouvá na pozici hráče (E)
- útočník (E) míč přijme a navádí ho do střelecké pozice mezi tréninkové figuríny
- hráč (E) útočnou kombinaci zakončuje
- po zakončení hráč (E) přebíhá mezi rozehrávající 
- další akci zahajuje hráč (F)

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) postavení výchozích pozici hráčů (menši/větší hloubka)
(b) rozestupy pozic na stejné úrovní
(c) postavení výchozích pozic mimo osu hrací plochy
- cvičení je možné provádět:
(a) na opačnou stranu
(b) po výkopu brankáře
- cvičení je určeno:
(a) minimálně pro 6 hráčů
(b) maximálně pro 12 hráčů 
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 5x kužel
- 10x míč
- 1x branka
- 3x tréninková figurína
- případně rozlišovcí trika

 

TIP REDAKCE