Nácvik střelby a zakončení může probíhat bez rozlišení hráčských pozic a rolí, skupinově podle místa odkud se hráči nejčastěji dostávají do zakončení nebo z prostoru odkud statisticky padá nejvíce branek. Cvičení jako Pohotová střelba prvním dotekem nebo Zápasové zakončení z prostoru před brankou se zaměřují na zakončení prvním dotekem z prostoru uvnitř pokutového území, kam zakončující hráč nabíhá. 

Cvičení s názvem Přihraj, přijmi míč a zakonči v sobě obsahuje jak přípravnou část v podobě postupné přípravné kombinace směřující směrem od branky, předfinální fázi kdy zakončující hráč si připravuje střeleckou pozici náběhem z hloubky pole až po finální část, kdy hráč přijímá míč a navádí ho do výhodné střelecké pozice a útočnou akci efektivně zakončuje.


Tipy na cvičení zaměřené na zakončení z prostoru pokutového území:

 

 

Chceš podpořit www.trenink.com? Odebírej kanál YouTube!  


Cíl průpravného cvičení:

Cílem střeleckého cvičení je nácvik postupné kombinace směrem od branky, kombinace na třetího a vytvoření střelecké pozice pro hráče nabíhajícího z hloubky pole, který po přihrávce směrem k brance míč přijme a navádí do zakončení. Po hráčích zapojených do kombinace požadujeme pohyb hráče po odehrání, řízenou rotaci a aktivitu při zapojení do kombinace.

U zakončujících hráčů se zaměřujeme na přijmutí a zpracování míče, včetně koncentrace na první dotek, který by měl být do pohybu, směrem k brance a na zakončení, které probíhá z prostoru, odkud statisticky padá nejvíce branek.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herní prostorem cvičení je obdélník
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí 4 kuželů  
- rozměry herního prostoru jsou 20x14 metrů 
- na horní koncové čáře je postavena, v ose herního prostoru, branka
- v delší ose herního prostoru jsou umístěny dva středové kužely
- středové kužely mají rozestup 6 metrů
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 8 hráčů do pole (A-H)
- na obvodu a uvnitř herního prostoru je vyznačeno 6 výchozích hráčských pozic:
(a) v pravém horním rohu stojí rozehrávající hráči (A) a (B)
(b) v levém horním rohu stojí rozehrávající hráči (C) a (D)
(c) u horního středového kuželu je hráč (E)
(d) u dolního středového kuželu je hráč (F)
(e) u levého dolního rohu stojí hráč (G)
(f) u pravého dolního rohu je hráč (H)
- brankář chytá v brance
- rozehrávající hráči v horních rozích mají k dispozici dostatek míčů

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (E)
- hráč (E) klamavým pohybem jde proti a poté od rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (E), který si vytvořil prostor pro přijmutí míče
- hráč (A) po přihrávce vyráží a běží na pozici hráče (E)
- hráč (E) přijímá přihrávku od rozehrávajícího hráče (A)
- ve stejný okamžik si druhý středový (F) si pohybem vytváří prostor pro přijmutí míče
- hráč (E) prvním dotekem přihrává míč na hráče (F) a vráží za míče
- poté přebíhá hráč (E) na pozici hráče (F)
- hráč (F) po zemí přihrává na hráče (G), který stojí v levém dolním rohu
- po přihrávce hráč (G) sprintuje do levého dolního rohu
- hráč (G) míč přijme a krátce ho vede směrem na hráče (H)
- po krátkém vedení hráč (G) přihrává míč na hráče (H)
- a nabíhá do prostoru před hráčem (H)
- hráč (H) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (G)
- hráč (G) míč přijme a navádí ho do výhodné střelecké pozice
- akci hráč (G) zakončuje střelbou
- po skončení akce jde hráč (G) za hráče (B) do pravého horního rohu
- další akci zahajuje hráč (C), z levého horního rohu

 


Tipy na cvičení se zaměřením na střelbu a zakončení po souboji 1:1

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení dvojice středových kuželů (mimo osu, střídavě, ...)
(c) rozestup středových kuželů 
(d) nahradit velkou branku s brankářem (dvojicí/trojicí) malých přenosných branek
- cvičení je možné provádět pouze z jedné strany
- zakončení hráči musí zakončovat "slabší" nohou
- zakončujícím je možné střeleckou pozici znesnadnit umístěním tréninkových figurín před branku 

 

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 6x kužel
- 10x míč
- případně tréninkové figuríny a rozlišovací trika


TIP REDAKCE