Soubojovým situacím jeden na jednoho, ve kterých se hráči podle vývoje herní situace dostávají do pozice bránícího nebo útočícího hráče, jsme se věnovali v cvičeních Souboj zády k sobě nebo Osobní obrana s krytím míče 1:1 v prostoru, kde byl kladen důraz na orientaci v prostoru a nácvik jak se dostat konstruktivně k míči a odebrat ho, tak aby vše proběhlo  v rámci pravidel a nedocházelo k úmyslným a zbytečným faulům. 

Herní cvičení s názvem Přepínej z útoku do obrany u hráčů rozvíjí schopnost rychle reagovat na vývoj herní situace, kdy po odehrání míče se musí okamžitě zapojit do bránění a pokusit se protihráči zakončit do malé přenosné branky. Od bránících i útočících hráčů požadujeme maximální intenzitu provádění, tak aby se cvičení v několika málo sekundách přiblížilo zápasovému zatížení. 

  
Tipy na cvičení se zaměřením na souboje jeden na jednoho:Cíl herního cvičení:

Cílem cvičení je schopnost hráčů naučit se okamžitě reagovat na vývoj herní situace a po intenzivním vedení míče a zakončení do malé přenosné branky nebo přihrávce na spoluhráče se zapojit do bránění protihráče, který po přihrávce vyráží a sám se pokouší zakončit. Bránící hráč se pokouší zamezit přihrávce/vstřelení branky rychlým přistoupením k hráči s míče a dobrým pozičním postavením.  

 

 

Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního obdélníku jsou 12x8 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- pomocí met jsou vyznačeny krajní zóny na delší straně herního prostoru
- krajní zóny mají na obou stranách šířku 1,5 metru
- mimo herní prostor, v delší ose herního prostoru jsou postaveny dvě branky
- branky jsou postaveny čelem k sobě, metr od kratších koncových čar
- uvnitř herního prostoru, vpravo nahoře a vlevo dole, jsou postaveny dva kužely
- kužely stojí 4 metry od kratších koncových stran
- cvičení je určeno pro 6 hráčů 
- hráči jsou rozdělení na dvě stejně početné skupiny (modří/žlutí):
(a) modří stojí v pravém dolním rohu
(b) žlutí v levém horním rohu 
- všichni hráči mají u nohy míč
- navíc mají hráči u každé skupiny dostatek míčů 

 


Popis herního cvičení:

- cvičení zahajuje první modrý hráč v pravém dolním rohu
- hráč s míče vysprintuje s míče a vede ho na úroveň kuželu před sebou 
- kužel značí úroveň, odkud hráč s míčem může zakončovat
- hráč zakončí přihrávkou/střelbou do malé branky
- v okamžiku zakončení vyráží žlutý hráč a sprintuje ke kuželu před sebou
- modrý hráč který zakončil se otáčí a sprintuje zabránit v zakončení žlutému hráči
- po odbránění herní situace si hráč bere míč a jde ke svému zástupu 
- cvičení se opakuje 

 

 

Tipy na souboje 1:1 se zakončením na branku:

 

 

Trenérské poznámky:

- cvičení by se mělo opakovat 2-4x
- interval cvičení je omezen:
(a) počtem opakování (18-40x)
(b) délkou časového intervalu (1-3 minuty)
- hráči by měli pravidelně střídat rozehrání z levé a pravé strany
- během cvičení je třeba dbát na dodržení okamžiku, kdy má hráč s míčem vyrazit (nikoliv dříve!)

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) vzdálenost branek pro zakončení od koncových stran herního prostoru
(c) postavení kuželů od kterých se může zakončovat
(d) šířku krajních zón (užší/širší/asymetrické) 
- hráči do branky zakončují po zemi/vzduchem
- před branky je možné umístit tréninkové figuríny
- cvičení je možné provádět v opačném směru (levá/pravá strana)
- hráč s míčem vyráží, předkopne ho a provádí obratnostní cvik
- cvičení mohou provádět:
(a) minimálně 4 hráči
(b) maximálně 10 hráčů
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 8x meta
- 2x kužel
- 2x branka (přenosná)
- 12x míč
- rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE