Práci s míčem, jeho ovládání a techniku práci s ním jsme rozvíjeli v cvičeních Práce s míčem ve čtverci nebo Ovládání míče zády k brance s obhozením, ve kterém hráče učíme vyrovnat se s tlakem na napadajícího hráče, otočit se s míčem pod kontrolou k soupeřově brance a zabránit tomu aby bránící hráč jakýmkoliv způsobem míč odebral.

Cvičení s názvem Pohraj si s míčem při fotbalovém rozcvičení je určeno pro 4 hráče věkové kategorie mladších a starších žáků. Cílem je, aby hráči byli v pokud možno nejčastějším kontaktu s míčem a měli prostor v krátkém časovém úseku přijmout míč, vyrazit s ním a měnit směr vedení míče, obhodit protihráče a po přihrávce vyrazit po přihrávce. 


Tipy na cvičení zaměřené na techniku:

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je, aby všichni čtyři hráči zapojení do cvičení, byli neustále v kontaktu s míčem. V průběhu každé jednotlivé akce hráč míč vede, včetně změn směru běhu, tak aby ho měl maximálně pod kontrolou. S míčem obsahuje kužely a tréninkové figuríny, přihrává do prostoru, tak aby přihrávka byla dobře načasovaná. Hráč po odehrání míče vyráží a nezůstává stát na místě.   

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 16x8 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu kratších bočních stran jsou postaveny středové kužely
- ve středu delších stran jsou postaveny tréninkové figuríny
- ve středu delší podélné osy herního prostoru jsou postaveny dvě dvojice tyčí (praporků)
- dvojice tréninkových tyčí ma rozestup 3 metry a jsou umístěny 2 metry od boční strany
- rozestup mezi dvěma dvojicemi tyčí je 6 metrů
- cvičení je určeno pro 4 hráče (A-D):
(a) hráči (A) a (B) stojí u levého kuželu, ve středu kratší strany
(b) hráči (C) a (D) jsou u pravého kuželu, pravé boční strany
- hráč (A) má u nohy míč 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) vyráží s míčem u nohy
- tak aby první tréninkovou tyč obešel po pravé ruce a druhou po své levé ruce
- následně míč intenzivně vede směrem na horní středovou figurínu
- tréninkovou figurínu po pravé straně obhazuje a zleva obíhá
- hráč (A) míč přijme po zemi přihrává na hráče (C)
- po přihrávce hráč (A) vyráží a řadí se do zástupu za hráče (D)
- v cvičení pokračuje hráč (C)

 


Tipy na cvičení zaměřená na práci s míčem pro 4 hráče:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) rozestupy mezi dvojicí zapichovacích tyčí (větší/menší)
(c) postavení tréninkových figurín na bočních stran (mimo osu, nesymetricky)
- cvičení je možné provádět v opačném směru (na druhou stranu)
- po odehrání míče hráč provádí koordinační/obratnostní cvik
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

 

Pomůcky: 

- 4x meta
- 4x zapichovací tyč
- 2x tréninková figurína
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE