Nácviku zakončení z prostoru pokutového území, odkud padá statisticky nejvíce branek (rozhovor), a kterým předchází jednoduchá přízemní kombinace vedena od branky soupeře a pak přímočaře směrem k ní jsme se věnovali v cvičení Zakončení prvním dotekem v pokutovém území nebo Zakončení po přihrávce pod sebe, které simuluje zápasovou situaci, kdy útočící hráč vede míč v pokutovém území blízko brankové čáry a přihrává pod sebe na nabíhajícího útočníka.

Střelecké cvičení Zakončení po sekvenci přihrávek po zemi je inspirováno tréninkovým cvičením bývalého nizozemského reprezentačního trenéra Dicka Advocaata, za jeho působení v klubu Feyenoord Rotterdam. Jednoduché a praktické cvičení, určeno pro skupinový trénink útočníků, se zaměřením na přípravnou kombinaci a zakončení z prostoru pokutového území.


Cvičení je určeno pro skupinu útočníků a ofenzivních hráčů, ideální počet hráčů pro cvičení je 6 hráčů do pole a 1-2 brankáři.  

 

 

Chceš podpořit www.trenink.com? Odebírej kanál YouTube


Tipy na střelecká cvičení z boku pokutového území:Cíl průpravného střeleckého cvičení:

Cílem střeleckého cvičení je nácvik přípravné přízemní kombinace, do které jsou zapojení všichni hráči, kombinace na jeden, maximálně dva doteky s okamžitým pohybem po odehrání míče, předfinální a finální přihrávka na hrotového útočníka a variabilita zakončení. 

O tom jakým způsobem a do jakého prostoru se zakončující hráč dostane rozhoduje hrotový útočník, který má vždy na výběr, minimálně mezi dvojicí variant. Podle přihrávky kterou dostává, podle pohybu zakončujícího hráče a případně podle postavení bránících hráčů 

 


Organizace průpravného střeleckého cvičení:

- herním prostorem cvičení je pokutové území a jeho okolí
- na brankové čáře je postavena branka
- uvnitř herního prostoru je umístěno 8 kuželů:
(a) 2 kužely na brankové čáře, pět a půl metru od boku malého vápna
(b) 2 kužely na hraně velkého vápna, dva metry od boku pokutového území
(c) 2 kužely na hraně velkého vápna, proti úrovni tyčí branky postavené na brankové čáře
(d) 2 kužely ve vzdálenosti deset metrů od hrany pokutového území, na úrovni boků malého vápna
- kužely jsou připraveny pro provádění cvičení z obou stran
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 6 hráčů do pole (pozice A-D)
- na pozici (A), která je na brankové čáře stojí tři hráči
- na pozici (B), která je téměř v rohu pokutového území, je jeden hráč
- jeden hráč je na pozici (C), která je na hraně pokutového území, na úrovní malého vápna
- poslední hráč je na pozici (D), která je v hloubce pole, na úrovni proti pravé tyči branky  
- všichni hráči na pozici (A) mají k dispozici dostatek míčů
- brankář chytá v brance 

 

 

Popis průpravného střeleckého cvičení:

- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (B) a vyráží na jeho pozici
- hráč (B) míč prvním dotekem posouvá na hráče (C)
- a vyráží za míčem na pozici kam přihrával
- hráč (C) míč přijme a přihrává na hráče (D), který je v pozici hrotového útočníka
- zakončující hráč (C) si pohybem do určitého prostoru řekne o přihrávku
- hrotový útočník (D) podle náběhu zakončujícího hráče naráží míč:
(a) do strany pro zakončení z boku (černá varianta)
(b) do středu (červená varianta)
- hráč (C) nabíhající z hloubky pole akci zakončuje střelbou
- po zakončení jde hráč (C) na pozici hráče (D)
- hráč (D) po případné dorážce přebíhá mezi rozehrávající
- cvičení se opakuje   

 

 

Trenérské poznámky:

- cvičení, kombinace i zakončení by mělo probíhat střídavě z obou stran
- zakončující hráč i hráč narážející by se měli snažit o to, aby zakončení probíhalo z pokutového území 
- narážející hráče vedeme k tomu, aby gólovou situaci dohrávali a zakončení dobíhali
- hráči by zakončení měli provést maximálně na dva doteky

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (kužely posunout do větší nebo menší hloubky)
(b) postavení kuželů tak, aby byly mimo osu hrací plochy (více doleva, více doprava)
- do pokutového území je možné tréninkové figuríny jako pasivní obránce
- cvičení je možné:
(a) provádět pouze z jedné strany
(b) zahájit autovým vhazováním
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 


Tipy na cvičení zaměřená na zakončení uvnitř pokutového území:

 
Pomůcky:

- 1x branka (přenosná)
- 8x kužel
- 10x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE