Zakončení z prostoru pokutového území, odkud statisticky padá nejvíce branek, jsme se věnovali v cvičeních Zakončení prvním dotekem v pokutovém území nebo Finální přihrávka v pokutovém území, které je zaměřeno na nácvik přímého navedení míče do pokutového území a finální přihrávky na útočníka.

Cvičení s názvem Zakončení v přehuštěném prostoru před brankou je inspirováno tréninkovým cvičením skotského velkoklubu Rangers FC. Střelecké cvičení určené především pro útočníky a ofenzivní záložníky. Cílem je naučit hráče, v postavení zády k brance soupeře, přijmout míč a následně zakončit nebo přihrát do střelecké pozice nabíhajícímu spoluhráči. 

 

Chceš podpořit www.trenink.com? Odebírej kanál YouTube


Tipy na tréninková cvičení inspirovaná Rangers FC:

 

 

Sdílej a napiš do komentářů na kanálu YouTube, která z variant je nejlepší? 


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik spolupráce dvojice útočících hráčů v prostoru uvnitř a těsně před pokutovým územím. Cílem je nácvik zakončení z prostoru odkud statisticky padá nejvíce branek, po pohybu hrotového útočníka proti hráči směrem k hráči s míčem, přihrávka na hrotového útočníka a jeho sklepnutí na hráče, který je rozběhnutý směrem k brance a musí se orientovat v přehuštěném prostoru. Po přijmutí míče hráč nabíhající  z hloubky pole provádí míč - pod svou plnou kontrolou - přehuštěným prostorem a navádí ho do prostoru pro zakončení a akci zakončuje.   

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je poslední třetina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- rohy malého vápna jsou vyznačeny pomocí met
- na hraně pokutového území, ve čtverci 10x10 metrů jsou v kruhu rozestaveny figuríny
- cvičení je určeno pro:
(a) 4 hráče do pole (A-D)
(b) 1-2 brankáře (G)
- brankář chytá v brance
- rozehrávající hráč (A) stojí v ose hrací plochy, ve vzdálenosti 30 metrů od branky
- hrotový hráč (B) stojí v prostoru mezi malým vápnem a značkou pokutového kopu
- hráči (C) a (D) stoji v pozici rozehrávajících hráčů
- rozehrávající hráči mají k dispozici dostatek míčů 

 

 

Popis průpravného cvičení: 

- cvičení zahajuje hráč (B) pohybem do prostoru tréninkových figurín
- hráč (B) si hledá prostor, kde může přijmout míč
- rozehrávající hráč (A) přihrává po zemi na hráče (B)
- hráč (A) po přihrávce vyráží do prostoru tréninkových figurín
- hráč (B) míč přijme, obchází nejbližší tréninkovou figurínu a navádí míč směrem k brance
- hráč (B) časuje přihrávku na nabíhajícího hráče (A)
- hráč (B) po přihrávce přebíhá do pozice rozehrávajících hráčů
- hráč (A) míč přijme a prvním dotekem nebo po krátkém navedení míče zakončuje
- po zakončení hráč (A) obíhá jeden z rohů malého vápna
- následně nabíhá do prostoru tréninkových figurín
- kam mu míč přihrává hráč (C)
- cvičení se opakuje

 

 

Varianty:

Varianta (1) - 0:31
Zaměřeno na pohyb hráče proti hráči s míčem, přijmutí míče, navedení míče směrem k brance a načasování přihrávky na hráče nabíhajícího z hloubky pole. 

Varianta (2) - 1:05
Zaměřeno na příčnou finální přihrávku po sklepnutí od hrotového útočníka, která směřuje na hranu pokutového území na hráče, který časuje náběh a zakončení. 

Varianta (3) - 1:43
Zaměřeno na načasování náběhu hráče z hloubky pole poté co přihrál na hrotového útočníka, který se musí vyrovnat s přehuštěným prostorem a příčně přesně přihrát. 

Varianta (4) - 2:16
Zaměřeno na přímočaré řešení situace, kolmou přihrávku, převzetí míče od útočníka a navedení míče do zakončení. 

Varianta (5) - 2:53
Zaměřeno na sklepnutí míče na rozehrávajícího hráče, následně uvolnění a náběh do volného prostoru a kolmá průniková přihrávka na zakončujícího útočníka.

 

 


Tipy na cvičení určené pro útočníky:

 

Modifikace cvičení:

- je možné upravit:
(a) postavení rozehrávajících hráčů (větší/menší hloubka)
(b) postavení tréninkových figurín mimo osu hrací plochy
(c) umístění dvojice met, které hráči obíhají před seběhnutím do hloubky pole
- cvičení je možné zahájit výhozem/výkopem brankáře
- počet hráčů v cvičení je možné rozšířit na 6-8
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 1x branka 
- 9x tréninková figurína (zapichovací tyč)
- 2x meta
- 10x míč
- případně rozlišovací trika 

 

 

TIP REDAKCE