Rozcvičení před tréninkem může probíhat pomocí cvičení bez míče, tak s míčem. Pro inspiraci si dovolujeme upozornit na cvičení Fotbalové rozcvičení s míčem nebo Tandemové náběhy v rozcvičení, ve kterém je cílem zopakovat herní činnost v podobě tandemového náběhu a spolupráce dvojice spoluhráčů.  

Tréninkové cvičení s názvem Vedení míče a opakovaná kombinace na třetího, které je vhodné pro zařazení do rozcvičení v rámci tréninku, zařazuje do svého tréninku trenér Wesley Deschacht, v současné době trenér věkové kategorie U15 v belgickém klubu KV Oostende, který všechny varianty cvičení natočil v rámci projektu Natoč to!, což může kterýkoliv náš čtenář. 

Cvičení je určeno pro 8-12 hráčů věkové kategorie mladších a starších žáků. Cvičení mohou probíhat skupinovou formou, ve dvou nebo třech skupinách.

 

 

Tipy na fotbalové rozcvičení s míčem:

 

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik vedení a ovládání míče, klamavých pohybů a obcházení pasivního protihráče, přihrávky na spoluhráče, poté co hráč obešel s míčem u nohy soupeře, vytvoření prostoru pro přijmutí přihrávky a správný výběr místa při kombinaci. Hráči pravidelně střídají svoji roli aktivního hráče a pasivního narážejícího hráče. 

V cvičení se zaměřujeme na správné technické provedení, dobré postavení těla a jeho otevření před přijmutím míče a načasování přihrávky na hráče, který před přijmutím míčem změnil směr pohybu a musel se dobře zorientovat v prostoru.  

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 20x20 metrů
- rohy herního prosotru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu každé obvodové stěny je umístěn výchozí kužel 
- v těžišti herního prostoru jsou umístěny 4 mety, které tvoří čtverec
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole (A-H)
- hráči stojí u kuželů po dvojicích:
(a) u dolního kuželu stojí hráči (A) a (B)
(b) u pravého kuželu jsou hráči (C) a (D)
(c) u horního kuželu stojí hráči (E) a (F)
(d) u levého kuželu jsou hráči (G) a (H)
- hráči (A), (C), (E) a (G) mají u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení současně zahajují hráči (A) a (E)
- hráč (A) intenzivně vede míč směrem ke středovým metám
- naznačuje kličku a obchází středové mety 
- poté hráč (A) přihrává míč na hráče (F)
- okamžitě po přihrávce se hráč (A) otáčí a běží proti hráči (B)
- hráč (B) prvním dotekem přihrává na hráče (A), který mu předtím přihrál hráč (E)
- hráč (A) opět prvním dotekem přihrává míč zpět na hráče (B)
- poté se hráč (A) znovu obrací a běží proti hráči (F)
- hráč (F) přihrává hráči (A) a ten mu prvním dotekem míč vrací
- poté hráč (A) běží na pozici za hráče (F)
- hráč (E) provádí současně všechny činnosti jako hráč (A)
- další kolo cvičení zahajují hráči (C) a (G)  

 


Trenérské poznámky:

- jednotlivá akce obvykle trvá 8-10 vteřin
- do každé akce jsou zapojení 4 hráči (50%), dva aktivně a dva pasivně
- interval zatížení jednoho kola cvičení bývá 2-3 minuty
- doporučený počet intervalů je 2-8x

 


Tipy na cvičení zaměřené na techniku a ovládání míče:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) umístění výchozích kuželů, které jsou vyoseny mimo střed strany herního prostoru
(b) umístění středových kuželů, které hráči obchází (mimo těžiště)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube


Pomůcky:

- 4x kužel
- 8x meta
- 4 míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE