Střelecký cvičením a nácviku zakončení, kterým předchází jednoduchá kombinace před nebo uvnitř pokutového území jsme se věnovali v cvičeních Zakončení po vedení míče a naražení, ve kterém byl cílem nácvik zakončení po předchozí kombinaci, několika naražení a vedení míče nebo cvičení Vpřed, vzad a uvolnění nabíhajícího hráče během kterého si hráči přípravnou kombinací vytváří prostor pro náběh podhrotového hráče na finální přihrávku a zakončení.

Cvičení určené pro útočníky s názvem Načasování finální přihrávky pro fotbalové útočníky je určeno  na nácvik načasování, seběhnutí a přijmutí míče zakončujícím útočníkem po finální přihrávce. Po hráčích požadujeme precizní provedení finální přihrávky a dále se soustředíme na první dotek při přijmutí přihrávky, tak aby se útočník rozhodl zda druhým dotekem bude zakončovat nebo si míč navede do zakončení.

Cvičení je určeno pro skupinový trénink ofenzivních hráčů a brankáře. Určeno je především pro věkové kategorie starších žáků, dorostenců a mužů nebo žen.     

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube

 

Tipy na střelecké cvičení:

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik jednoduché, přízemní kombinace - například v podobě seběhnutí a naražení míče - v prostoru před pokutovým územím, která předchází průnikové přihrávce na ze strany sbíhajícího útočníka nebo křídelního hráče, se zaměřením na správné načasování finální přihrávky na nabíhajícího hráče. Vedle časování přihrávky se hráči musí soustředit i na načasování náběhu, postavení těla při přijmutí míče a správný první dotek s míčem, tak aby hráč s míčem mohl jít do zakončení.

 

 

Organizace střeleckého cvičení:

- prostorem cvičení je pokutové území a jeho okolí
- na brankové čáře je postavena branka
- v ose hrací plochy, před hranou pokutového území je postaven rovnostranný trojúhelník
- délka strany trojúhelníku je 4 metry
- před hranou pokutového území jsou postaveny dvě trojice tréninkových figurín
- trojice figurín jsou umístěny 8,5 m vlevo a vpravo od osy hřiště 
- dva metry před hranou pokutového území jsou umístěny dvě mety
- mety jsou umístěny 18 metrů vlevo a vpravo od osy hřiště 
- v ose hrací plochy, 15 metrů od hrany pokutového území je umístěna středová meta
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře (G-H)
(b) 6 hráčů do pole (A-F)
- u pravé mety stojí hráči (A) a (B)
- u středové mety je hráč (C)
- u vrcholu trojúhelníku nejblíže brance je hráč (D)
- u levé mety jsou hráči (E) a (F)
- míče jsou rovnoměrně rozdělené mezi hráče u levé a pravé mety
- brankáři chytají v brance

 


Popis střeleckého cvičení:

- hráč (A) po zemi přihrává zpět na hráče (D) 
- po přihrávce se hráč (A) rozbíhá podél pravé trojice tréninkových figurín 
- ve stejný okamžik hrotový hráč (C) je v pohybu proti hráči (D), do středu trojúhelníku 
- hráč (D) prvním dotekem naráží míč na hráče (C), který si seběhl pro míč
- hráč (C) na jeden dotek naráží míč proti rozehrávajícímu hráči (A)
- v tento okamžik se rozbíhá hráč (E) podél trojice figurín, po hraně pokutového území
- hráč (A) zahrává finální přihrávku na hráče (E)
- hráč (E) míč přijímá a navádí ho do střelecké pozice
- hráč (E) útočnou akci zakončuje
- po skončení útočné akce:
(a) hráč (A) se vrací na svou výchozí pozici
(b) hráči (C) a (D) si vyměňují pozici
(c) hráč (E) se po zakončení vrací do své původní pozice
- další akci zahajuje hráč (B)  

 

     
Trenérské poznámky:

- během cvičení se soustředíme na správné načasování náběhu
- u mladších věkových kategorií je možné pravidelně měnit pozice dvojic
- u starších se soustředíme na specifické činnosti pro jednotlivé pozice 
- soustředíme se na to, aby hráči v náběhu nebyli v ofsajdovém postavení 
- hráč zahrávající finální přihrávku akci dohrává a dobíhá případnou dorážku

 

 

Varianty: 

- je možné upravit:
(a) velikost, tvar (zvětšit/zmenšit nebo nerovnostranný trojúhelník)
(b) umístění trojúhelníku (mimo osu nebo větší/menší hloubka)
(c) počet a umístění tréninkových figurín (větší počet nebo menší/větší vzdálenost od osy)
(d) umístění středové mety (větší/menší hloubka nebo mimo osu)
- hráči střídavě zahajují od levé nebo pravé mety
- hráč v pokutovém území zakončuje prvním/druhým dotekem
- do pokutového území je možné přidat tréninkové figuríny, jako pasivní obránce 

 


Tipy na cvičení zaměřené na zakončení prvním dotekem:

 


Pomůcky:

- 1x branka
- 10x míč
- 3x kužel
- 3x meta
- 6x tréninková figurína
- případně rozlišovací trika

 

 

   
TIP REDAKCE