Cvičením, která jsou zaměřené na kombinaci, hru první dotekem, výměnu místa a jsou použitelné jako součást rozcvičení v průpravné části tréninku, jsme se věnovali v tréninkových cvičeních Kombinace na třetího s rotací nebo Fotbalová španělská hvězdice s oběhnutím, ve kterém je cílem zlepšovat dovednost hráčů v zahrávání krátkých a dlouhých přihrávek, které jsou doplněny o méně či více koordinačně náročný běh bez míče.

Tréninkové cvičení pro fotbalové rozcvičení s názvem Vyraž a jdi za přihrávkou v sobě kombinuje jak herní složku v podobě nácviku přihrávek, naražení, přijmutí míče  a jeho ovládání s kondiční složkou v podobě vyražení za přihrávkou a výběru místa před zapojení se do další kombinace.

    
Cvičení je určeno pro 6 hráčů, primárně pro týmy věkové kategorie přípravek a mladších a starších žáků. V případě mladších věkových kategorií (U8-U11) může být cvičení i součástí hlavní části tréninku.    


 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na kombinační cvičení pro rozcvičení:

 


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik sledu přihrávek, naražení, přijmutí míče a jeho vedení na malém prostoru. Do přízemní kombinace se zapojí všech šest hráčů, po hráčích požadujeme, aby se soustředili na správné technické provedení přihrávek na krátkou a střední vzdálenost s důrazem na akceleraci/vyražení po odehrání míče a podporujeme v nich chuť a snahu v opětovné zapojení se do kombinace.

Během cvičení jsou hráči v neustálém kontaktu s míčem, protože cvičení probíhá velmi svižně a hráči nesmí ztrácet koncentraci. V průběhu cvičení si hráči procvičení a zopakují všechny základní činnosti s míčem od přihrávky, naražení, přijmutí míče, jeho navedení před přihrávkou, ale i obhození okolo soupeře. V řadě případů hráči odehrávají míč prvním dotekem, na který se musí soustředit, aby nepotřebovali druhý nebo třetí dotek.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- rozměry čtverce jsou 10x10 metrů
- v těžišti herního prostoru je umístěna tréninková figurína
- ve svislé ose herního prostoru, mezi boční stranou a figurínou je výchozí meta
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole (A-F):
(a) v levém dolním rohu jsou hráči (A) a (B)
(b) v pravém dolním rohu je hráč (C)
(c) u středové výchozí mety je hráč (D)
(d) u pravého horního rohu stojí hráč (E)
(f) u levého horního rohu je hráč (F)
- hráč (A) má na začátku cvičení u nohy míč  
 

 

Popis průpravného cvičení:

 - cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (C) a vyráží za míčem
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (C) po naražení vyráží vpřed, směrem na středového hráče (D) 
- hráč (A) jedním dotekem naráží míč na hráče (C)
- po naražení jde hráč (A) na pozici hráče (C)
- hráč (C) krátce vede míč směrem k hráči (D), který vyráží proti němu
- hráč (C) přihrává po zemi na hráče (D), který prvním dotekem naráží míč zpět
- hráč (D) po naražení vyráží okolo tréninkové figuríny směrem na hráče (E)
- hráč (C) také prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (D)
- po posledním naražení se hráč (C) řadí na pozici hráče (D)
- hráč (D) krátce vede míč směrem na hráče (E), kterému po zemi přihrává
- po přihrávce sprintuje hráč (D) stále proti hráči (E)
- hráč (E) naráží zpět hráči (D) a vyráží podél strany herního prostoru k hráči (F)
- hráč (D) prvním dotekem přihrává na rozběhnutého hráče (E)
- po naražení přebíhá hráč (D) na pozici hráče (E)
- hráč (E) přijme míč a krátce ho vede, poté přihrává na hráče (F) a jde za ním
- hráč (F) míč naráží míč do prostoru před sebe na hráč (E)
- poté se hráč (F) rozbíhá směrem k rozehrávajícím hráčům (B, ...)
- hráč (E) na jeden dotek naráží míč na sprintujícího hráče (F)
- hráč (E) jde na místo hráče (F)
- hráč (F) míč přijme a vede ho směrem k rozehrávajícím, kterým míč přihrává
- poté se řadí do jejich zástupu 
- cvičení se opakuje, další akci zahajuje hráč (B) 

 


Trenérské poznámky:

- u hráčů při přijmutí míče dbáme na správné postavení těla
- hráči se musí soustředit na první dotek
- hráči musí vyražením reagovat okamžitě po odehrání míče
- jednotlivá akce, do které je zapojeno všech šest hráčů, trvá do deseti vteřin   

 


Tipy na cvičení zaměřené na výběr místa:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (obdélník/kosočtverec)
(c) umístění středové tréninkové figuríny
(d) umístění výchozí středové mety (mimo osu)
- cvičení je možné provádět z druhé strany
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním 
- počet hráčů v cvičení může být až 8 

 

 

Pomůcky:

- 4x kužel
- 1x meta
- 1x tréninková figurína
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE