Tréninkovým cvičením, která jsou inspirována tréninkovým procesem zahraničních klubů jsme se věnovali hned v několika článcích. Za připomenutí stojí cvičení Maximální rychlost práce s fotbalovým míčem ve štafetě, které bylo inspirováno tréninkem bundesligového týmu VfL Wolfsburg nebo Kombinace na třetího s tandemem, které je inspirované tréninkem věkové kategorie U19 a U21 z mládežnické akademie PSV Eindhoven.

Cvičení Kombinace v trojúhelníkovém postavení je inspirované tréninkem fotbalového týmu Everton FC z Premier League a zaměřuje se na kombinační spolupráci trojice hráčů v trojúhelníkovém postavení. Podle toho, kterou z šesti variant zvolíte a zařadíte do tréninku, tak budete akcentovat tandemové náběhy, překřížení pohybu, kombinaci přihraj a běž, uvolnění prostoru i klamavé pohyby.    


Cvičení je určeno pro 4-6 hráčů od věkové kategorie starších přípravek, ale cvičení je určeno především pro žákovskou věkovou kategorii a dorostence. Cvičení je možné využit v rámci rozcvičení nebo průpravné části tréninkové jednotky pokud hráči zakončují do malé branky. V případě, že dochází k zakončení do velké branky s brankářem je cvičení možné využit v hlavní části tréninku. 

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tip na jednoduchá kombinační cvičení:

 


Cíl kombinačního cvičení:

Cílem kombinačního cvičení je nácvik kombinační spolupráce mezi trojicí hráčů, kteří jsou v trojúhelníkovém postavení, kdy kombinaci zahajuje hráč s míčem, který je v nejhlubším postavení. Cílem je, pomocí přihrávek, naražení, kombinace založené na principu přihraj a běž, uvolnit prostor pro jednoho z hráčů, který kombinační spolupráci zakončuje přihrávkou do malé přenosné branky.

Podle zvolené varianty (1-6) hráči do kombinace zapojují tandemové náběhy, překřížení pohybu, kombinaci přihraj a běž, uvolnění prostoru i klamavé pohyby. Kombinace probíhá maximálně na dva doteky, všechny přihrávky jsou na krátkou nebo střední vzdálenost a vždy probíhají po zemi.    


Organizace kombinačního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 20x14 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu pravé kratší strany je postavena malá přenosná branka
- uvnitř herního prostoru jsou postaveny 4 kužely:
(a) ve středu levé kratší strany je postaven výchozí kužel
(b) v delší ose plochy, 6 metrů od výchozího kuželu uvnitř plochy je druhý kužel 
(c) 2 kužely jsou postaveny v podélné ose, v rozestupu 8 metrů, 8 metrů od branky 
- cvičení je určeno pro 4 hráče (A-D):
(a) u levého výchozího kuželu stojí hráči (A) a (B)
(b) u druhého kuželu stojí hráč (C)
(c) u horního z dvojice kuželů stojí hráč (D)
- hráči (A) a (B) mají u nohy míč
 

 

Popis kombinačního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (C) a vyráží vpřed
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč proti hráči (A)
- po naražení míče se hráč (C) otáčí a běží proti hráči (D)
- hráč (A) dává delší přihrávku na hráče (D)
- po přihrávce hráč (A) sprintuje do tandemového náběhu za hráče (D)
- hráč (D) prvním dotekem naráží míč proti noze na hráče (C)
- poté se hráč (D) uvolňuje do prostoru před branku
- hráč (C) přihrává do tandemového náběhu na hráče (A)
- hráč (A) po zemi přihrává do finální pozice na hráče (D)
- hráč (D) celou akci zakončuje do malé branky
- po skončení akce jde:
(a) hráč (A) na pozici hráče (D)
(b) hráč (D) na pozici hráče (C)
(c) hráč (C) mezi rozehrávající hráče
- další akci zahajuje hráč (D), cvičení se opakuje  

 


Trenérské poznámky:

- hráče vedeme k dobrému postavení těla při hře prvním dotekem
- hráči se musí koncentrovat na první dotek, který musí být perfektní
- u tandemových náběhů a při finálních přihrávkách se zaměřujeme na načasování

 


Tipy na cvičení inspirované zahraničními kluby:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení branky mimo osu herního prostoru
(b) postavení středových kuželů
- do cvičení je možné zařadit až 6 hráčů (E-F) 
- hráči na pozici (D) pravidelně střídají horní a dolní kužel
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- hráči mohou akci zakončovat:
(a) do velké branky s brankářem
(b) do (2/3) malých branek, trenér určuje do které
- po hráčích požadujeme, aby zakončení do malé branky šlo pouze po zemi
- zakončení se možné ztížit umístěním tréninkových figurín před branku

 


Pomůcky:

- 4x meta (kloboučky kužely)
- 4x meta
- 10x míč
- 2 branka (malá přenosná)
- rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE