Image  Na konci týdne na portálu www.trenink.com publikujeme z řady aktualizovaných verzi cvičení z počátku fungování tohoto portálu, o kterých si myslíme, že si zaslouží Vaši pozornost a které byste měli v tréninku vyzkoušet.

Dnešní cvičení je na hraně mezi pohybovou hrou a herním cvičením, je určeno pro nejmenší fotbalisty ve věku šest až osm let, kteří teprve s fotbalem začínají a pro trenéry kteří s nepovedeným autovým vhazováním často bojují. Autovému vhazování byl věnován článek Jiřího Žiláka s názvem Nácvik situace po autovém vhazování nebo dvou dílý seriál Nácvik autového vhazování [1] [2].

Herní cvičení Nácvik vhazování v kruhu s vedením míče je zaměřeno na tak specifickou činnost, jakou je ve fotbale autové vhazování a které dělá řadě hráčů velké problémy a to i v žákovském a dorosteneckém věku. Dnešní cvičení se snaží zábavnou a hravu formou vštípit hráčům základní návyky autového vhazování.


Cíl herního cvičení:

Cílem tohoto cvičení je u hráčů vybudovat správné základní návyky, které jsou potřeba při autovém vhazování, zlepšit schopnost rychle se rozhodovat a reagovat na podněty neustále se měnící hry. Hráči, kteří vedou míč ve středu hrací plochy se zaměřují na schopnost rychlého a bezpečného vedení míče.

 Organizace herního cvičení:

- hracím prostorem je kruh o velikosti středového kruhu
- u menších hráčů je potřeba prostor zmenšit
- cvičení je určeno pro všechny hráče mužstva
- ideálním počtem je 10-14 hráčů
- hráči se rozestaví po obvodu kruhu
- tři hráči se pohybují uvnitř kruhu
- na obvodu kruhu mají libovolní hráči 4 míče (podle počtu hráčů)

 

Popis herního cvičení:

- hráči uvnitř kruhu vodí míč, tak aby ho měli vždy pod kontrolou
- hráči uvnitř kruhu se snaži uniknout přímému kontaktu s míčem
- hráči na obvodu se snaží autovým vhazováním zasáhnout hráče uvnitř
- hráče je možno zasáhnout:
(a) po celém těle
(b) pouze od pasu dolu
- pokud hráč na obvodu zasáhne hráče uvnitř, pak si vymění pozice
- pokud hráč provede vhazování špatně, trenér ho opraví a hráč oběhne "trestné" kolečko
- míč po autovém vhazování, který nezasáhne žádného hráče sbírá nejbližší hráč na obvodu
- stejně tak tomu je u míče, který opustí hrací prostor cvičení

Varianty:

- tým je rozdělen na dvě družstva, uvnitř je po jednom z každého družstva
- hráč může být zasažen pouze odrazem od země
- hráči ve středu vedou míč "slabší" nohou
- uvnitř hrací plochy (kruhu) se pohybují čtyři hráči

Pomůcky:

- 7x-12x míčů
- mety na vyznačení kruhu
- rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE