Tréninkovým cvičením, které byly zaměřené na nácvik kombinace na malém prostoru, hru prvním dotekem a přihrávky na krátkou vzdálenost, jsme se věnovali v cvičeních  Jeden, dva, tři doteky ve trojici nebo Posuň se dál ve čtverci, které je inspirováno tréninkem liverpoolského klubu Everton FC a rozvíjíme v něm schopnost hráčů kombinovat a spolupracovat mezi trojicí hráčů

Cvičení s názvem Fotbalová kombinace na malém prostoru na jeden dotek je svým názvem téměř shodné s cvičením Fotbalová kombinace na malém prostoru, obdobně je to i s cílem obou cvičení, ve kterém se zaměřujeme na techniku přihrávek, jednodotekovou kombinaci, rotaci a výměnu pozic hráčů, která je zakončena přihrávkou do malé přenosné branky.   


Cvičení vhodné pro rozcvičení ve fotbalovém tréninku je určeno pro 5, maximálně 6 hráčů fotbalových školiček, přípravek a mladších žáků (U6-U13). Cvičení má 6 variant, které se liší svou náročností, především z pohledu spolupráce a součinnosti mezi hráči. V cvičení jsou hráči v neustále permanenci, v neustálém kontaktu s míčem, nemají prakticky žádné prostoje a využívají tak maximálně čás vyčleněný čas v tréninku.  


 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Cvičení se zaměřením na hru prvním dotekem:

 


Cíl průpravného cvičení: 

Cílem cvičení je nácvik jednodotekové kombinace na malém prostoru mezi trojicí spoluhráčů, některé kombinace jsou zakončeny do malé přenosné branky, další varianty cvičení se opakují bez zakončení. Během cvičení se hráči zaměřují správné postavení těla při prvním kontaktu s míčem, přihrávku prvním dotekem, vyražení po odehrání míče a rotace hráčů při kombinaci.

 

 
Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 8x8 metrů  
- na dolní straně prostoru jsou postaveny dvě malé přenosné branky
- branky jsou postaveny v levém a pravém dolním rohu prostoru
- ve středu dolní strany je postaven kužel
- v horní části herního prostoru je pomocí kuželů postaven trojúhelník
- trojúhelník je rovnostranný, délka strany je 4 metry 
- ve svislé ose prostoru, 3 metry od dolní strany je dolní vrchol trojúhelníku
- dva kužely jsou na horní straně herního prostoru
- jsou ve středu horní strany a mají rozestup 4 metry
- cvičení je určeno pro 5 hráčů (A-E):
(a) u dolního vrcholu trojúhelníku jsou rozehrávající hráči (A), (D) a (E) 
(b) u pravého horního vrcholu trojúhelníku je hráč (B)
(c) u levého horního vrcholu trojúhelníku stojí hráč (C)
- hráč (A) má u nohy míč
- ostatní míče jsou v dolní polovině hrací plochy   

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce hráč (A) vyráží vpřed, do těžiště trojúhelníku 
- hráč (B) prvním dotekem naráží míč na rozehrávajícího hráče (A)
- po naražení hráč (B) vyráží směrem k hráči (C)
- rozehrávající hráč (A) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (B)
- po naražení jde hráč (A) proti hráči (C)
- hráč (B) znovu prvním dotekem přihrává na hráče (C)
- po přihrávce hráč (B), tandemovým oběhnutím hráče (C) nabíhá do prostoru před branku  
- hráč (C) naražením na jeden dotek přihrává hráči (A)
- hráč (A) finální přihrávkou hledá hráče (B) v tandemovém náběhu
- hráč (B) prvním dotekem zakončuje do malé přenosné branky
- hráč (A) se přesouvá na pozici hráče (B)
- hráč (C) přebíhá na pozici hráče (B)
- hráč (B) s bere míč a řadí se na pozici mezi rozehrávající hráče
- cvičení se opakuje

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost trojúhelníku (zvětšit/zmenšit)
(c) tvar rovnostranného trojúhelníku nahradit jiným trojúhelníkem  
- cvičení je možné:
(a) provádět v opačném směru 
(b) zahajovat autovým vhazováním 
- ve variantě s brankou hráči zakončení nahradí provedením míče průchozí brankou
- cvičení je možné provádět minimálně pro 4 hráče, maximálně pro 6-7 hráčů
- zakončení do malé branky je možné nahradit zakončením do velké branky s brankářem 

 


Trenérské poznámky:

- v případě, že jsou v cvičení jen 4 hráči, tak roste intenzita a náročnost provádění
- v cvičení pro 6 nebo větší počet naopak intenzita provádění významně klesá
- při zahájení cvičení autovým vhazováním je třeba pohyb přijímajícího hráče 
- pro zakončení do velké branky se doporučuje minimálně 5 hráčů, spíše však 6-7

 


Tipy na cvičení zaměřené na kombinaci:

 

 

Pomůcky:

- 4x kužel
- 2x branka (malá přenosná)
- 10x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 


TIP REDAKCE